Przejdź do treści

Jeśli chcemy wręczyć kwiaty, należy pamiętać, aby nie były one koloru białego, który uznawany jest za kolor żałoby. Co istotne, szerszy deficyt na rachunku obrotów bieżących można częściowo wytłumaczyć szybszym wzrostem popytu krajowego a w konsekwencji także popytu na import na tle wolniejszego wzrostu, czy też wręcz stagnacji globalnego popytu. Energetyka: Choć indyjska gospodarka prawdopodobnie jest w stanie wytrzymać obecne poziomy cen ropy lub ich tymczasowe wzrosty, mamy świadomość, że wysokie ceny ropy w długiej perspektywie mogą okazać się szkodliwe, ponieważ Indie są importerem ropy netto. W hierarchii ogromną rolę odgrywa także wiek. Późniejsze spotkanie może być lepszą szansą na wzmocnienie więzi.

Z drugiej strony niższy kurs rupii to dobry znak dla branż i spółek zorientowanych na eksport. Przykładowo spółki z sektora technologii informatycznych prawdopodobnie skorzystałyby na słabszej rupii, ponieważ generują większą część swoich przychodów na rynkach zagranicznych.

Deficyt na indyjskim rachunku obrotów bieżących rozszerza się, zatem niższy kurs rupii mógłby zwiększyć konkurencyjność Indii, gdy kraj ten będzie dążył do stymulowania eksportu. Korzystne czynniki makroekonomiczne w trudnych warunkach Pomimo zmienności rynkowej w Indiach, nasza ocena sytuacji makroekonomicznej i fundamentów spółek uzasadnia optymistyczne prognozy długoterminowe dla indyjskiego rynku.

Dostrzegamy kilka czynników, które powinny umacniać wieloletni cykl wzrostowy, takich jak wzrost konsumpcji czy inwestycji publicznych. Pojawiają Zrozumienie wyboru handlu w Indiach także sygnały wzrostu inwestycji w sektorze prywatnym wraz z eksportem, który także prawdopodobnie będzie coraz prężniejszy. Indie to gospodarka oparta w dużej mierze na czynnikach krajowych, w ograniczonym stopniu uzależniona od eksportu. Zważywszy na solidne warunki makroekonomiczne i dużą płynność krajowego rynku akcji, przewidujemy, że rynek indyjski będzie bardziej odporny na wpływ czynników zewnętrznych.

Pomimo pewnych trudności, Indie mają cały szereg katalizatorów cyklicznego i strukturalnego wzrostu, co umacnia nasze optymistyczne prognozy. Wzrost gospodarczy przyspiesza, a trend w obszarze zysków spółek jest coraz lepszy. Deficyt na indyjskim rachunku obrotów bieżących rozszerzył się w porównaniu z rokiem ubiegłym i pojawiły się obawy o wypłacalność budżetu, ale obydwa deficyty utrzymują się na poziomach, z którymi rząd powinien sobie, w naszej ocenie, poradzić.

Co istotne, szerszy deficyt na rachunku obrotów bieżących można częściowo wytłumaczyć szybszym wzrostem popytu krajowego a w konsekwencji także popytu na import na tle wolniejszego wzrostu, czy też wręcz stagnacji globalnego popytu. Uważamy, że jeżeli deficyt na rachunku obrotów bieżących rośnie wskutek wyższego wzrostu krajowego, rynkowe zaufanie do krajowej waluty nie powinno spaść, ponieważ rynek powinien zrozumieć, że za większym deficytem stoi potencjał wzrostowy.

W takich warunkach wzrosnąć mogą także inwestycje zagraniczne, co poprawiłoby bilans płatniczy. Przykładowo na początku bieżącego roku Samsung otworzył największą na świecie fabrykę telefonów w pobliżu Nowego Delhi, by produkować telefony taniej niż w Chinach i zwiększyć swoją konkurencyjność na potężnym indyjskim rynku smartfonów.

W dłuższej perspektywie możemy spodziewać się znaczącego wzrostu udziału lokalnie wytwarzanych produktów na rynku, co także dobrze wróżyłoby dla rachunku obrotów bieżących. Ogólne warunki makroekonomiczne w Indiach wydają nam się stabilne, w obliczu utrzymujących się korzystnych czynników, takich jak zrównoważony wzrost produktu krajowego brutto PKBrosnące dochody per capita, wzrost prywatnej konsumpcji i inwestycji publicznych czy poprawa wskaźników wzrostu o wysokiej częstotliwości, takich jak sprzedaż samochodów i produkcja cementu.

Wzrost gospodarczy najwyraźniej utrzymuje się na ścieżce odbicia, a trend w obszarze zysków spółek poprawia się od kilku ostatnich kwartałów. Uważamy, że polityka indyjskiego banku centralnego skoncentrowana na celu inflacyjnym powinna także utrzymać inflację pod kontrolą.

Czy Indie przetrwają potencjalną wojnę handlową?

Zrozumieć kulturę arabską

W kontekście obaw przed wojną handlową należy zauważyć, że Indie eksportują do Stanów Zjednoczonych więcej niż importują, a ta nadwyżka handlowa sprawiła, że Indie wraz z kilkoma innymi krajami znalazły się na celowniku Stanów Zjednoczonych. W czerwcu Indie ogłosiły działania odwetowe w postaci nałożenia ceł na niektóre towary sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, ale wdrożenie tej decyzji zostało odłożone na później, by zyskać nieco Nie buduj wskaznika indeksu opcji binarnych na rozważenie sposobów Zrozumienie wyboru handlu w Indiach konfliktu handlowego.

Choć dalsza eskalacja konfliktu i wynikająca z niego niepewność mogą wciąż odbijać się na nastrojach, uważamy, że gospodarka indyjska wciąż ma solidne fundamenty i powinna poradzić sobie z tymi problemami. Warto także wspomnieć, że Chiny zmniejszyły lub wyeliminowały cła na towary sprowadzane z Indii oraz innych krajów azjatyckich, co powinno częściowo zniwelować niekorzystny wpływ polityki Stanów Zjednoczonych.

Rzut oka na sektory rynku Preferujemy indyjskie spółki mające katalizatory sekularnego wzrostu i wciąż uważnie selekcjonujemy krajowe spółki cykliczne. Obecnie koncentrujemy się na wysokiej jakości bankach prywatnych o dużej kapitalizacji i solidnych franczyzach, spółkach mających ekspozycję na rosnącą krajową konsumpcję i sektorach obsługujących priorytetowe inwestycje rządowe autostrady, linie kolejowe czy sieci energetyczne.

Szukamy spółek opartych na mocnych czynnikach krajowych i długofalowych fundamentach, które mogą radzić sobie dobrze niezależnie od cyklu gospodarczego i wykazywać się mniejszą wrażliwością na wpływ czynników makroekonomicznych.

Na poziomie mikroekonomicznym optymizmem napawają nas pozytywne informacje zwrotne od spółek, które generalnie odczuwają solidny popyt na swoich rynkach.

Finanse: Indyjski system bankowy to jeden z najszybciej rosnących systemów bankowych na świecie. Rynek zdominowany jest obecnie przez banki państwowe, które jednak są mniej konkurencyjne i pozostają w tyle za sektorem prywatnym w takich obszarach jak automatyka, technologie, obsługa klienta czy jakość zarządzania. Dlatego spodziewamy się szybszego wzrostu banków prywatnych, które powinny powiększać swój udział w rynku.

Narastające ostatnio obawy wokół wysokich poziomów niespłacanych terminowo kredytów w portfelach banków państwowych także są korzystne dla prywatnych kredytodawców. Co więcej, niespłacane terminowo kredyty są niemal w całości wykazywane przez banki, zatem możemy spodziewać się stopniowej poprawy i przyspieszenia wzrostu kredytów.

Energetyka: Choć indyjska gospodarka prawdopodobnie jest w stanie wytrzymać obecne poziomy cen ropy lub ich tymczasowe wzrosty, mamy świadomość, że wysokie ceny ropy w długiej perspektywie mogą okazać się szkodliwe, ponieważ Indie są importerem ropy netto.

Wysokie ceny ropy mogą mieć niekorzystne konsekwencje, gdy rząd będzie konsekwentnie zmierzał w kierunku konsolidacji budżetowej i rozważnie zarządzał finansami publicznymi. Co więcej, w związku z restrykcyjnymi regulacjami sektora energetycznego w Indiach, przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy naftowej nie są w stanie znacząco skorzystać na wzroście Zrozumienie wyboru handlu w Indiach ropy.

Obecnie nie dostrzegamy zatem możliwości wykorzystania wzrostu cen ropy w tym sektorze, w związku z czym nie budzi on naszego szczególnego zainteresowania. Przemysł: Pomimo pewnych wyzwań z optymizmem podchodzimy do wybranych spółek z tego sektora, które mają szansę skorzystać na wzroście popytu konsumenckiego. Spodziewamy się, na przykład, solidnego strukturalnego wzrostu popytu na urządzenia klimatyzacyjne, biorąc pod uwagę bardzo małą penetrację tego rynku.

Części samochodowe to kolejny przykład rynku, na którym popyt prawdopodobnie będzie rósł wraz z liczebnością indyjskiej klasy średniej. W swoim wystąpieniu poświęconym budżetowi na r. Niemniej jednak sądzimy, że taka strategia cenowa nie może być utrzymywana w dłuższej perspektywie. Dostrzegamy wartość akcji wybranych spółek z tego sektora i uważamy, że teraz, gdy konsolidacja weszła w swoją ostatnią fazę, jest tam przestrzeń do dalszego wzrostu.

Pomocne może być także nazwisko Singh- dla mężczyzn i Kaur-dla kobiet sikhijskich. Wybierając się w celach biznesowych do Indii, należy pamiętać o zabraniu ze sobą dużej ilość kart biznesowych.

Zrozumienie wyboru handlu w Indiach

Złotą zasadą jest : bez wizytówki nie jest się potencjalnym partnerem biznesowym. Należy pamiętać, iż w Indiach wizytówkami wymienia się zdecydowanie częściej niż w Europie.

Wizytówki koniecznie muszą być w języku angielskim. Idąc za protokołem biznesowym, należy podawać je w jak najbardziej formalny sposób, aby partner był w stanie przeczytać zawarte na nich dane w tym samym momencie. Podczas wymiany należy pamiętać, że podaje i odbiera się je najczęściej używając obu dłoni, ostatecznie tylko prawą dłonią. Użycie lewej ręki może oznaczać brak szacunku lub po prostu brak znajomości lokalnej kultury.

Wypada poświęcić chwilę na przeczytanie wizytówki i odłożenie jej w odpowiednie miejsce z należytym poszanowaniem. Po tym etapie następuje tzw. Można poruszyć tematykę rodziny, małżeństwa, edukacji, sportu, kultury. W kwestii ostatniego tematu warto nawiązać do wiedzy, jaką powinno się uzyskać przed spotkaniem, np. Zdecydowanie należy unikać tematyki związanej z polityką, religiami, problemami społecznymi, biedą w Indiach, konfliktu z Kaszmirem czy siły nuklearnej Indii.

Indusi posiadają silną dumę narodową i jakiekolwiek rozmowy na te tematy nie ułatwią zrobienia dobrego pierwszego wrażenia. Prezenty nie są zazwyczaj przekazywane podczas pierwszego spotkania, choć w biznesie zasada ta nie jest do końca respektowana.

Prezent powinien być niezobowiązujący. Duży i drogi będzie odebrany jako oznaka oczekiwania podobnej wartości lub droższego prezentu od drugiej strony.

Krótki przewodnik po kulturze biznesowej w Indiach

Niektóre prezenty mogą nie zostać dobrze przyjęte ze względu na religię osoby obdarowywanej lub jej dietę. Zanim nie pozna się lepiej partnera biznesowego, nie należy w ramach prezentu dawać alkoholu muzułmanie i spora część hindusów nie piją alkoholuproduktów skórzanych szczególnie ze skóry cielęcej lub świńskiej, ze względu na zasady religijne oraz częsty wegetarianizm.

Znaczenie będzie miało także opakowanie prezentu. Należy unikać białych i czarnych torebek oraz papierów dekoracyjnych. Wskazane będzie zapakowanie prezentu w kolor czerwony, zielony, żółty czy złoty.

Symbolizują one dobrobyt i szczęście. Jeśli chcemy wręczyć kwiaty, należy pamiętać, aby nie były one koloru białego, który uznawany jest za kolor żałoby. Goście z innych krajów są często honorowani w Indiach podczas powitań lub w momentach wyróżnienia ich obecności poprzez nałożenie na szyję szalika lub mali-kwiatowej girlandy. Nie powinno się jej absolutnie ściągać, chyba że otrzymamy wyraźny sygnał ze strony gospodarza.

Zaleca się natomiast korzystanie z usług tłumacza przy Zrozumienie wyboru handlu w Indiach w mniej rozwiniętych częściach kraju lub podczas komunikacji z pracownikami niskowykwalifikowanymi. Na ogół wykształceni Indusi posługują się płynną angielszczyzną. Problemem natomiast może wydawać się charakterystyczny akcent, a także włączanie do angielskiego wyrazów zapożyczonych z języków lokalnych jak hindi, urdu, bengalski, tamilski, itd.

W tym celu polski przedsiębiorca jest zapoatrzony w narzędzie — opiekę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pod postacią Zagranicznego Biura Handlowego w Mumbaju. Posiadanie reprezentacji jest istotne zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca z jednostką rządową nadaje negocjacjom wyższej rangi charakter, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy w oczach strony indyjskiej. Dla Indusów liczy się wspomniana już hierarchia, która wiąże się z okazywaniem szacunku.

Warto zatem pamiętać o tym, aby podczas negocjacji dowiedzieć się, jakie stanowisko posiada nasz indyjski kontrahent.

ZBH, WPHI, COIE

Aby negocjacje miały wiążący charakter, z drugiej strony także powinna znajdować się osoba odpowiednio wysokiego szczebla. W samych negocjacjach ze stroną indyjską wato uzbroić się w cierpliwość. Niewykluczone, że jeśli spotkamy się w biurze indyjskiego kontrahenta, na samym początku negocjacji będziemy rozmawiać na temat biznesu z kilkoma mniej ważnymi osobami, zanim dotrzemy do właściwej osoby decyzyjnej. Na ogół negocjacje są przewlekłe, długie i nierzadko są też przerywane. Podczas rozmów Indusi mogą wychodzić i wchodzić do miejsca rozmów.

W międzyczasie będą także podejmować Zrozumienie wyboru handlu w Indiach decyzje, niezwiązane z kwestią wspólnego biznesu. Mogą pojawić sę sytuacje, w których do sali spotkania będą wchodzić postronne osoby, aby załatwić pomniejsze kwestie. Nie jest to uznawane za brak szacunku. W tym celu warto umawiać spotkania w neutralnych miejscach, poza siedzibą indyjskiej firmy.

Tego typu odpowiedzi mogą często rzucać negatywne światło na naszą sprawę. Ustalone terminy wykonania, zasady, itp. Z reguły najważniejsze sprawy i wrażliwe kwestie zostawiane są na ostatnie minuty spotkania. Trzeba być przygotowanym na to, że w trakcie negocjacji będzie wiele dygresji.

Indusi lubią powracać także do zamkniętych już tematów. Warto po każdym ze spotkań sporządzić notatkę opisującą przebieg spotkania, ustalenia, a także następne kroki. Przygotowany dokument przesyłamy partnerowi drogą mailową. Pozwoli to uniknąć nieporozumień oraz zamieszania i ciągłego powracania do tych samych punktów negocjacji. Negocjacje w branżach takich jak hi-tech, bankowość itp. Kontrahenci trzymają się ustaleń, czasu wykonania, nie spóźniają się na spotkania, a całość spotkań ma charakter bardzo formalny.

Warto podkreślić, że Indusi należą do grona bardzo dobrych negocjatorów.

Portal Promocji Eksportu

Brak cierpliwości i nieumiejętne targowanie to dwie główne przyczyny niewykorzystania szansy na pomyślne zawarcie umowy. Targowanie się jest silnie zakorzenione w tradycji indyjskiej. W życiu codziennym taka umiejętność jest niezbędna. Targują się oni o zapłatę za przejazd rikszą, o cenę warzyw czy ubrań na bazarach.

Wykształciło to w ich świadomości niezwykłą kreatywność w budowaniu argumentów i poszukiwaniu rozwiązań. Ponadto wspomniana kreatywność przejawia się również w swobodnym niszczeniu argumentacji kontrpartnera. Indyjski system kastowy zakłada brak ruchów pionowych w strukturze, a co za tym idzie, każdy posiada ustaloną pozycję, której powinien się niezależnie trzymać. W firmach rodzinnych głowa rodziny lub najstarsza osoba daje bezpośrednie wskazówki i instrukcje dla pozostałych członków.

W takim przypadku nie ma możliwości zakwestionowania decyzji. Nikt też nie wzbrania się wobec swojej pozycji czy powierzonych zadań. Jeśli podczas negocjacji mamy do czynienia z osobą średniego szczebla, istnieje ryzyko, że podjęte decyzje i ustalenia nie będą wiążące.

  1. Indie | Portal Promocji Eksportu | Krótki przewodnik po kulturze biznesowej w Indiach
  2. Sygnaly handlowe GBP USD

W większych firmach, a także firmach typu rodzinnego decyzja zawsze należy do lidera. Jeżeli na spotkaniu nie ma dyrektora, właściciela lub wysokiego rangą menadżera, decyzja nie zostanie podjęta.

Zrozumienie wyboru handlu w Indiach

W hierarchii ogromną rolę odgrywa także wiek. Młodsi wiekowo negocjatorzy będą pełnili raczej funkcje pomocnicze i asystenckie w stosunku do starszych wiekiem przedstawicieli. Każdy z indyjskich zespołów negocjacyjnych ma ściśle określone zadania i role na tle całości.

Zrozumienie wyboru handlu w Indiach

Wykonanie zadania z zakresu obowiązków kogoś niższego rangą, będzie ujmą na reputacji. Jest to czas, w którym można zawiązać stabilne relacje. Indusi na ogół są bardzo gościnni i starają się przyjąć gościa jak najlepiej tylko mogą.

Standardowym elementem są lunche biznesowe. Rachunek w takiej sytuacji reguluje zawsze osoba zapraszająca.