Przejdź do treści

Jeśli instrument obsługuje zamówienie Gwarantowanego stopu, pole wyboru będzie dostępne do użycia na platformie po zaznaczeniu pola wyboru Zamknij ze stratą". Zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli na rynku pojawi się wskazany poziom aktywacji po stronie ask Sell stop — cena sprzedaży jest niższa od bieżącej ceny Bid — scenariusz 3 odpowiada mu giełdowe zlecenie sprzedaży z LimAkt. Poślizgi przy zleceniach stop loss Na mniej płynnych instrumentach lub w czasie wysokiej zmienności, może się okazać, że nasze zlecenia stop loss zostało zrealizowane po gorszej cenie niż założyliśmy. Popatrzmy teraz bardziej szczegółowo na każdą z tych sekcji. Jeśli będziecie chcieli odebrać swój zysk lub zamknąć pozycję, kliknijcie w przycisk zamknij pod zakładką pozycje otwarte. Dla pozycji długich wyznaczona cena aktywacji musi być większa od bieżącej, rynkowej ceny BID.

Zarządzaj swoim ryzykiem dzięki naszym prostym, ale potężnym narzędziom handlowym

Po uruchomieniu zobaczysz obszar roboczy platformy transakcyjnej. Obszar pracy podzielony jest na 5 sekcji. Popatrzmy teraz bardziej szczegółowo na każdą z tych sekcji. Pierwsza sekcja pokazuje ustawienia ogólne, informacje o koncie. Co więcej, po prawej stronie możecie: Wybrać język platformy Opcja pozwala wykonywać transakcje handlowe za pomocą jednego kliknięcia, bez potrzeby potwierdzania. Włączyć powiadomienia dźwiękowe Opcja Best Margian Trade Crypt Trading Sprzedawaj otwarte opcje handlu odgrywanie powiadomień dźwiękowych podczas wykonywania transakcji handlowych.

Włączyć powiadomienia desktopowe To ustawienie powiadomi was o wszelkich ważnych wydarzeniach, gdy przeglądarka będzie zamknięta.

Przenosny system wystawy handlowej

Jednostki handlowe Możecie wybrać czy chcecie, aby platforma wyświetlała wolumen obrotu jako kwotę Sprzedawaj otwarte opcje handlu lub w lotach. Dla osób początkujących zalecamy używanie kwoty walutowej, jako domyślnego ustawienia. Włączyć widok pełnoekranowy Otworzyć preferencje konta Wylogować się Druga sekcja zawiera listę klas aktywów, jakie dostępne są do handlu na platformie handlowej Handel Pro.

Obejmują one waluty, akcje, towary, indeksy oraz kryptowaluty. Możecie wybrać którąkolwiek z tych kategorii aktywów, a pełna lista instrumentów pojawi się po prawej stronie. Poniżej listy klas aktywów znajdują się dodatkowe narzędzia przeznaczone, aby pomóc wam w dokonywaniu dochodowych decyzji handlowych.

Opcje Kalkulator handlowy Excel

Dodatkowe narzędzia: Kalendarz ekonomiczny Traderzy używają kalendarza, by analizować ważne wydarzenia makroekonomiczne i wskaźniki w celu prognozowania przyszłych zmian ceny. Kalendarz jest niezastąpionym narzędziem do analizy fundamentalnej rynków finansowych na podstawie wiadomości ekonomicznych. Dostępnych jest ponad wskaźników dla największych na świecie gospodarek, które zawarte są w kalendarzu.

Jeśli klikniecie w dowolny wskaźnik, wyświetli się jego krótki opis, wykres historycznych danych, a także poprzednie oraz prognozowane statystyki. Analiza techniczna Pozwala określić kierunek oraz siłę trendu ceny i dzięki temu pomaga zdecydować kiedy warto kupić lub sprzedać dany instrument. Po lewej stronie możecie zmienić klasę aktywów, przykładowo na waluty, towary, indeksy, akcje czy kryptowaluty. Po prawej stronie znajdziecie listę konkretnych instrumentów handlowych Sprzedawaj otwarte opcje handlu ramach wybranej klasy aktywów oraz aktywne sygnały handlowe dla każdego instrumentu w różnych ramach czasowych.

Zlecenia otwierające pozycje

Aby wyświetlić pełną listę sygnałów handlowych, przewińcie stronę do dołu. Gdy będziecie gotowi handlować, kliknijcie przycisk z sygnałem handlowym.

pieniadze najlepiej i zarobic

Określcie wolumen obrotu. Potem potwierdźcie waszą transakcję, klikając przycisk Sprzedaj, jeśli uważacie, że cena pójdzie w dół, lub klikając przycisk Kup, jeśli sądzicie, że cena pójdzie w górę. Te sygnały zostały przygotowane przez profesjonalnych traderów i są dostępne dla wszystkich popularnych instrumentów handlowych. Możecie wykonać transakcje bezpośrednio z tego okienka.

Trzecia sekcja platformy handlowej zawiera listę instrumentów handlowych w wybranych klasach aktywów. W tej sekcje można: Przewinąć w dół aby zobaczyć pełną listę instrumentów Przeglądać aktywne sygnały handlowe Oceniać na pierwszy rzut Sprzedawaj otwarte opcje handlu codzienną Sprzedawaj otwarte opcje handlu ceny Kupować lub sprzedawać po cenie rynkowej Składać zamówienie ograniczające na kupno lub sprzedaż po przyszłej cenie I oglądać wykres cenowy Czwarta sekcja platformy handlowej zawiera wykres cenowy.

Obszar pracy podzielony jest na 5 sekcji.

To jest obszar, w którym traderzy analizują wykresy i wykonują analizę techniczną, aby przewidzieć przyszłe zmiany cenowe i dokonywać świadomych decyzji handlowych. Można tu: Ustawiać różne ramy czasowe dla wykresów Wybrane ramy czasowe odzwierciedlają okres trwania każdego słupka na wykresie.

To jest bardzo skuteczna metoda do zidentyfikowania trendów.

Opcje udostepniania i oplat

Wykonywać transakcje handlowe Składając zlecenie znacznika lub zlecenie z limitem. Powiększać wykres cenowy dodanie poziomych i pionowych linii do wykresu Teraz nadszedł czas, aby nauczyć się jak wejść na rynek składając zlecenie rynkowe. Istnieją dwa rodzaje zleceń rynkowych: zlecenia sprzedaży i zamówienia zakupu. Kiedy sprzedajecie aktywo po wyższej cenie, po czym kupujecie po cenie niższej generujecie dochód z obniżenia wartości ceny.

Zlecenie sprzedaży lub pozycję krótką powinno się zlecać jeśli przewiduje się spadek cenowy. Kupując aktywo po niższej cenie i sprzedając je po wyższej generujemy zysk na wzroście ceny. Zlecenie kupna lub pozycję długą powinno się składać w momencie, gdy można przewidzieć wzrost ceny. Cena podana obok przycisków kup i sprzedaj jest bieżącą ceną rynkową, po której zlecenie zostanie wykonane po naciśnięciu przycisku. Zawiera ona informację o waszych otwartych i zamkniętych transakcjach.

Narzędzia zarządzania ryzykiem | Handel CFD | Plus

Po otwarciu pozycji, zobaczycie informacje o swoich pozycjach otwartych w zakładce Transakcje. Kliknij w podzakładkę pozycji otwartych, wyświetlą się tam wszystkie wasze pozycje otwarte i inne użyteczne informacje.

Gielda Toronto

Jeśli będziecie chcieli odebrać swój zysk lub zamknąć pozycję, kliknijcie w przycisk zamknij pod zakładką pozycje otwarte. Kolejną zakładką jest zakładka Zlecenia Ograniczone, w której wyświetlą się zlecenia, które złożyliście, a które nie zostały jeszcze zrealizowane na rynku.

Kolejną zakładką jest zakładka Zamknięte. Znajdziecie tam listę wszystkich działań, które wykonaliście w zakresie kupna i sprzedaży włącznie z danymi swoich ostatnio zamkniętych pozycji.

Handluj na rynkach Forex, kryptowalut i akcji z Handel Pro.