Przejdź do treści

Geneza i przedmiot badań[ edytuj edytuj kod ] Ekonomia konstytucyjna wyłoniła się z teorii wyboru publicznego. Krueger i Findlay-Wellisz Brock-magee-Young, Argumenty za i przeciwko protekcjonizmowi, Wpływ polityki handlowej na podział dochodu narodowego, znaczenie presji politycznej. Specyfika instrumentów stosowanych w handlu rolnym Ekonomia polityczna handlu rolnego, wysoki protekcjonizm w państwach rozwiniętych, specyfika stosowanych środków w sektorze rolnym, dopuszczalność stosowania subsydiów eksportowych, kwoty taryfowe dostępu do rynku, konieczność dalszych reform?

Ekonomia konstytucyjna

Regulacja międzynarodowej polityki handlowej ZE3PR82 1. Polityka handlowa w krajach rozwijających się Protekcjonizm wychowawczy, Strategia promocji eksportu czy substytucji importowej, problem dualności gospodarek państw rozwijających się, 2.

World Trade System Ekonomia polityczna

Polityka handlowa w krajach rozwiniętych; argumenty na rzecz aktywnej polityki przemysłowej; strategiczna polityka handlowa państw rozwiniętych, Modele Krugmana-Spencera i Eatona-Grossmana, argumenty na rzecz strategicznej polityki handlowej w zależności od sposobu organizacji rynku. Ekonomia polityczna polityki handlowej; Modele ekonomii politycznej: A.

Krueger i Findlay-Wellisz Brock-magee-Young, Argumenty za i przeciwko protekcjonizmowi, Wpływ polityki handlowej na podział dochodu narodowego, znaczenie presji politycznej.

  1. Regulacja międzynarodowej polityki handlowej - Uniwersytet Warszawski
  2. Geneza i przedmiot badań[ edytuj edytuj kod ] Ekonomia konstytucyjna wyłoniła się z teorii wyboru publicznego.
  3. Странно, пришло в голову Олвину, как оба они -- и Хилвар, и он сам -- бессознательно стали пользоваться этим словом.
  4. Озеро снова стало мертво -- или, по крайней мере, представлялось .
  5. Земле все это было безразлично.
  6. Sygnaly handlowe FXCM dolaczaja

Teoria wielostronnego systemu handlowego: podstawowe zasady Zasada niedyskryminacji i wzajemności jak podstawa efektywnych wielostronnych negocjacji negocjaci handlowych: ujęcie teoretyczne Bagwella i Steigera 5. Regionalna integracja gospodarcza; Pojęcie integracji gospodarczej, analiza skutków w ramach równowagi cząstkowej: efekt kreacji i przesunięcia handlu, efekty dynamiczne.

World Trade System Ekonomia polityczna

Rozwiązywanie sporów w międzynarodowej polityce handlowej; Mechanizm rozwiązywania sporów w ramach poszczególnych porozumień WTO, zintegrowany mechanizm rozstrzygania sporów WTO, "przymusowe" konsultacje, badanie zgodności, orzeczenie i możliwość apelacji, przymus i nadzór nad wdrażaniem postanowień procedury rozstrzygania sporów.

Zmiany i regulacje w światowej polityce celnej; Niedyskryminacja celna, "związanie" stawek celnych i wzajemności redukcji, zmiany i renegocjacja stawek celnych, liberalizacja celna po drugiej wojnie światowej i jej skutki ekonomiczne analiza w ramach równowagi cząstkowej i ogólnejliberalizacja globalna czy sektorowa.

World Trade System Ekonomia polityczna

Runda Urugwajska WTO. Szacunki światowej liberalizacji celnej. Ograniczenia ilościowe w eksporcie i imporcie; Analiza w ramach równowagi cząstkowej porównanie skutków do ceł, generalny zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i dopuszczalne wyjątki.

World Trade System Ekonomia polityczna

Możliwości wykorzystania instrumentów polityki handlowej Opcje akcji HTT. World Trade System Ekonomia polityczna BOP, kryteria stosowania tych instrumentów: poziom i "zagrożenie" rezerw dewizowych, zalecane instrumenty para-taryfowe cło, podatek importowy, depozyty importowe i ich skutki.

Klauzule ochronne przed "nadmiernym" importem: Pojęcie szkodliwego i nadmiernego importu, kryteria wprowadzania ograniczeń importowych, pojęcie "szkody materialnej", stosowanie niedyskryminacyjne czy selektywne ograniczeń, ekonomia polityczna "dobrowolnych" ograniczeń eksportowych, specyfika handlu tekstylnego, "dobrowolne" ograniczenia eksportowe VER-y.

Subsydia i cła wyrównawcze: Mechanizm ekonomiczny subsydiów eksportowych i produkcyjnych, "przejrzystość" stosowania subsydiów, subsydia specyficzne: zakazane eksportowe i dopuszczalne produkcyjne.

World Trade System Ekonomia polityczna

Zasady stosowania subsydiów dopuszczalnych w WTO, szkoda materialna, możliwości wprowadzania ceł wyrównawczych. Specyfika instrumentów stosowanych w handlu rolnym Ekonomia polityczna handlu rolnego, wysoki protekcjonizm w państwach rozwiniętych, specyfika stosowanych środków w sektorze rolnym, dopuszczalność stosowania subsydiów eksportowych, kwoty taryfowe dostępu do rynku, konieczność dalszych reform? Dumping i cła anty-dumpingowe Niedoskonała konkurencja, dumping jako wyraz maksymalizacji zysków, dumping a korzyści skali produkcji i poziom konkurencji międzynarodowej.

Regulacje dotyczące dumpingu: definicja dumpingu, problem "normalnej" i "konstruowanej" wartości oraz szkody materialnej, rzetelność postępowania A-D, Przykąłdowe konflikty Bariery techniczne w handlu międzynarodowym Normy techniczne i sanitarne.

Możliwe podejścia do regulacji norm World Trade System Ekonomia polityczna handlu.

World Trade System Ekonomia polityczna

Rodzaj przedmiotu.