Przejdź do treści

BGK oferuje możliwość przyznania tzw. Niezależnie od nadanego tytułu, zawsze masz możliwość zmiany waluty i rachunku docelowego bezpośrednio przed zatwierdzeniem transakcji. Czy mogę dodać do swojego profilu numer rachunku, który został już dodany przez osobę, która jest współwłaścicielem tego rachunku? Niestety, nie ma takiej możliwości.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem Transakcje Opcji Udostepniania OPK jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info pekao.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD pekao.

Transakcje Opcji Udostepniania OPK

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Transakcje Opcji Udostepniania OPK

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Transakcje Opcji Udostepniania OPK

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia Dzialanie w handlu bitcoin oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

Transakcje Opcji Udostepniania OPK