Przejdź do treści

Nowe zasady pakietu związanego z e-handlem mają uprościć handel międzynarodowy, ukrócić oszustwa podatkowe oraz stworzyć możliwości uczciwej konkurencji dla firm we Wspólnocie. Z uwagi, że obecnie w różnych krajach UE pojawiają się różne stawki VAT dotyczące tych samych towarów, Komisja Europejska przygotowała jedno rozwiązanie. Nieoficjalnie mówi się, że nawet przesunięty termin wprowadzenia zmian będzie niewystarczający i niektóre państwa zwrócą się z prośbą o kolejne przedłużenie. OSS stanowi punkt kompleksowej obsługi, za pomocą którego od chwili wejścia w życie przepisów IV pakietu kolejowego w Polsce 17 czerwca r. Dowiedz się więcej o doświadczeniu grupy Eurofiscalis.

Strona znajduje się w archiwum.

System One-Stop

Udział w szkoleniu mogą wziąć pracownicy producentów taboru oraz przewoźników kolejowych. Tematyka najbliższych System One-Stop obejmuje zagadnienia związane z wydawaniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów lub zezwoleń dla typów pojazdów. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przeprowadzi cykl szkoleń na temat korzystania z punktu kompleksowej obsługi ang.

System One-Stop

OSS stanowi punkt kompleksowej obsługi, za pomocą którego od chwili wejścia w życie przepisów IV pakietu kolejowego w Polsce 17 czerwca r. Przy wykorzystaniu OSS System One-Stop prowadzona komunikacja pomiędzy wnioskodawcą a organami wydającymi wskazane dokumenty Agencją lub krajowymi organami ds.

System One-Stop

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które mogą być wnioskodawcami korzystającymi z OSS do przygotowywania, przesyłania, monitorowania i otrzymywania decyzji dotyczących wniosków o wydanie SSC lub VA. Wnioskodawcy zostaną przeszkoleni w zakresie: przesyłania wniosku; aktualizacji wniosku na żądanie zespołu oceniającego; monitorowanie procesu oceny. Szkolenie będzie prowadzone w formie sesji szkoleniowej prowadzonej przez instruktora i zawiera szereg prezentacji i praktycznych scenariuszy działań.

Potrzebną dokumentację można znaleźć na stronie internetowej Agencji:.

System One-Stop