Przejdź do treści

Poniżej przedstawiamy kilka sugestii, które powinny być pomocne w trakcie przeprowadzania tej operacji oraz ogólny schemat postępowania. Podstawowe funkcje:. Oznacza to po prostu, że podatnik został uprawniony do wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Faktura ta powinna jednak wykazywać okres, za który udzielany został rabat. Osoby przeze mnie rejestrowane dokonują zakupów same przez stronę internetową X, ale w związku z tym, że zostały przeze mnie zaproszone, ja dostaję prowizję od zakupów. Na ekranie pojawi się formatka, w której łatwo można zmienić kolejność dostępnych w oknie pól.

Ewidencja zamówień, faktur RR od rolnikówdostaw, korekt do dostaw.

W którym momencie należy rozliczyć przychód dotyczący faktury za bonus grupowy? Pytania i odpowiedzi Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia r.

Faktura RR może zostać wydrukowana Obsługa dokumentów walutowych — rejestracja zakupu importowego, automatyczne rozkładanie doliczeń na pozycje i wyliczenie ceny magazynowej Zamówienie może powstać na podstawie innych dokumentów tego samego typu lub na podstawie zlecenia od klienta. Jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych.

Transakcje Opcje zaplaty

Specjalna funkcja automatycznego generowania zamówienia na podstawie stanów magazynowych i sprzedaży za zadany okres Podczas wprowadzania specyfikacji zamówienia, dostawy, towary mogą być znajdowane na podstawie kodu kreskowego — współpraca z czytnikami kodów System obrotu grupowego Dostawa może zostać wygenerowana na podstawie zamówienia lub dokumentu PZ, jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych Każda pozycja zakupu kosztowego może mieć przypisany inny dekret księgowy Możliwość wprowadzenia wielu zapłat ze szczegółowym określeniem dokumentu, zapłaty i kasy Generowanie dokumentów PZ na podstawie dostawy, generowanie PZ według listy Obsługa korekt do dostaw, anulowanie dostawy, możliwość wystawienia korekty do wybranej części partii towaru Rejestracja i wydruk not korygujących Wydruk rejestru VAT powstającego automatycznie na podstawie rejestrowanych dostaw.

Realizowane jest to poprzez tworzenie dokumentów zleceń, faktur proforma, faktur oraz korekt do nich. Każdy dokument może zostać wydrukowany, również w wersji obcojęzycznej.

W którym momencie należy rozliczyć przychód dotyczący faktury za bonus grupowy?

Rejestr zamówień, faktur, korekt można prowadzić wg kilku numeracji. Rozbudowane funkcje tworzenia jednych dokumentów na podstawie innych, konsolidacji danych oraz wygodny system podpowiedzi pozwalają na sprawne wystawianie dokumentów.

Dziesiątki wydruków, z rozbudowanym systemem filtrowania, pozwalają na uzyskanie potrzebnych zestawień.

Czym jest premia motywacyjna i na jakich zasadach jest przyznawana? Taka interpretacja pozwalała uniknąć konieczności wystawienia faktur korygujących, jeżeli podatnik ustalił reguły księgowania tak, aby wartości premii nie można było przyporządkować do poszczególnych transakcji. Oznacza to, że w przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną sprzedażą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat zgodnie z art.

Podstawowe funkcje: Obsługa kartoteki klientów z możliwością zakładania cenników indywidualnych, list rabatowych i limitów kredytowych Ewidencja zleceń, faktur proforma, faktur faktura netto, brutto, faktura fiskalna, paragon fiskalny i korekt do faktur.

Każdy dokument może zostać wydrukowany Obsługa dokumentów walutowych Rezerwacja stanów na magazynie na wystawione dokumenty Za pomocą dokumentu Raport dobowy fiskalny, możliwość ewidencji sprzedaży z kas fiskalnych Zamówienie, faktura proforma mogą powstać na podstawie innych dokumentów tego samego typu lub na podstawie zamówień do dostawców.

sygnalizuje warianty binarne.

W ramach modułu prowadzona jest rejestracja stanów i obrotów towarów w poszczególnych magazynach wg ceny FIFO lub średnioważonej, Kartoteka produktów oraz rejestr i emisja dokumentów obrotu materiałowego. W systemie jest możliwość zatwierdzania dokumentów dotyczących okresu bieżącego i następnych.

Systemy balustrad ogrodzenia szkla

Umożliwia definiowanie struktury planu kont oraz rodzaju konta zwykłe, rozrachunkowe lub pozabilansowe. Integruje dane całego systemu WinBOSS dzięki zastosowaniu Generatora Poleceń Księgowań z innych modułów, który pozwala precyzyjnie określić, jakie dane księgowe i w jaki sposób mają zostać zaksięgowane.

Day sygnaly handlowe

Umożliwia pełną obsługę dokumentów obrotu pieniężnego, także System obrotu grupowego w innych modułach systemu WinBOSS, dokumenty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie. Wspomaga przygotowanie i księgowanie dekretów na podstawie raportów kasowych i wyciągów bankowych do modułu FINANSE, umożliwia księgowanie operacji walutowych z automatycznym wyliczaniem różnicy kursowej.

Ewidencja zamówień, faktur RR od rolnikówdostaw, korekt do dostaw. Faktura RR może zostać wydrukowana Obsługa dokumentów walutowych — rejestracja zakupu importowego, automatyczne rozkładanie doliczeń na pozycje i wyliczenie ceny magazynowej Zamówienie może powstać na podstawie innych dokumentów tego samego typu lub na podstawie zlecenia od klienta. Jeden dokument może być generowany na podstawie kilku innych.

Szeroka gama raportów pozwala na uzyskanie natychmiastowych informacji o stanie kas na dany System obrotu grupowego stanie kont bankowych; zestawienie zbiorcze wyciągów bankowych i innych.

Śledząc terminy płatności, w sprawny sposób można generować polecenia przelewu, a wbudowana współpraca ze standardami elektronicznych przelewów pozwala na eksport przelewów do systemów Home-Banking praktycznie w Mozliwosci handlu w Robinhod Lesson standardzie.

Kontrola stanu rozrachunków klienta nie kończy się na zrobieniu raportu o stanie zobowiązań lub należności, ale umożliwia automatyczne wystawienie ponaglenia do zapłaty, a w momencie zapłaty za fakturę - noty odsetkowej.

Starozytny system handlu Roma

Podstawowe funkcje: Przeglądanie, kontrola, rozliczanie rozrachunków także pomiędzy różnymi kontrahentamiw przypadku rozliczeń walutowych automatyczne naliczanie różnic kursowych Emisja ponagleń pojedynczych, grupowych do zapłaty z naliczonymi hipotetycznymi odsetkami lub bez Emisja not odsetkowych pojedyncze, grupowe, własne, System obrotu grupowego do przeterminowanych faktur Emisja przelewów pojedyncze, grupowe na drukarkę lub eksport do pliku w standardzie wybranego systemu bankowości elektronicznej Home-Banking Raporty z rozrachunków należności, zobowiązania, stan rozrachunków na zadany dzieńwydruk sald do potwierdzenia Moduł KADRY Moduł służy do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej pracowników.

Rejestrujemy w kartotekach pracowników wszystkie dane potrzebne do wystawiania angażu, świadectw pracy, list płac i emisji danych do programu Płatnik ZUS. W kartotekach dodatkowych istnieje możliwość zaewidencjonowania absencji, historii zatrudnienia w firmie, poprzedniego zatrudnienia i danych o rodzinie pracownika.

Podstawowe funkcje:.