Przejdź do treści

Wówczas niczym nie kontrolowany napływ cennych metali spowodował drastyczny wzrost inflacji , co stopniowo, lecz nieodwracalnie zniszczyło ekonomię, sprawiając iż Hiszpania zaczęła być niebezpiecznie zależna od dostaw z flot skarbów. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności nauczycielskiej, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego tłumaczenie tekstów literackich, ekonomicznych, prawniczej, sądowych i uwierzytelniających, technicznych i naukowych. W ramach tego systemu dwie floty ciężko uzbrojonych działami galeonów oraz innych statków kupieckich płynęły corocznie z Sewilli później z Kadyksu , przewożąc do kolonii wytworzone produkty, a później także niewolników.

System handlowy w jezyku hiszpanskim

Studia o specjalizacji translacja z hiszpańskim językiem biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

System handlowy w jezyku hiszpanskim

Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego. Program Erasmus plus umożliwia również odbycie praktyk studenckich w Hiszpanii, z czego studenci Hispanistyki bardzo chętnie korzystają.

System handlowy w jezyku hiszpanskim

Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, literaturoznawstwa, przekładu oraz cywilizacji i kultury Hiszpanii i pozaeuropejskich krajów hiszpańskojęzycznych. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego tłumaczenie tekstów literackich, ekonomicznych, prawniczej, sądowych i uwierzytelniających, technicznych i naukowych.

Jest przygotowany do pracy w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz szeroko pojętym sektorze usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i kultury państw hiszpańskojęzycznych oraz umiejętności translatorskie. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności nauczycielskiej, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego.

System handlowy w jezyku hiszpanskim

Około hiszpańskie imperium kolonialne przestało praktycznie istnieć. Spowodowane to było długim złym zarządzaniem koloniami i niesprawiedliwym ładem społecznym, a także inwazją napoleońską wprzez co idee wolnościowe rewolucji francuskiej rozprzestrzeniły się w kraju i w hiszpańskiej Ameryce.

Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego

Hiszpania na krótko dostała się pod wpływy Francji. Wkrótce powróciła dynastia Burbonów i stopniowo kraj stawał się biednym prowincjonalnym królestwem.

System handlowy w jezyku hiszpanskim

Na początku XX wieku Hiszpanią rządziło kilku dyktatorów — częste niepokoje społeczne skompromitowały monarchię i w proklamowano republikę. W latach — kraj ogarnęła wojna domowa. W jej wyniku władzę w kraju przejęli nacjonaliści pod wodzą generała Francisco Franco.

System handlowy w jezyku hiszpanskim