Przejdź do treści

Nie ma sensu wyliczanie tego wszystkiego na własną rękę, bo zrobili to za nas w  roku panowie Fischer Black i Myron Scholes opisując model wyceny opcji, na podstawie którego powstały odpowiednie wskaźniki ułatwiające ludziom życie. Jeśli kurs akcji bardzo daleko odbiega od ceny wykonania opcji w którąkolwiek stronę, to mówi się, że opcja jest deep in-the-money lub deep out-of-the-money.

Zadzwoń do nas na Napisz do nas na info lynxbroker.

Gamma w opcjach handlowych

Użyj zdalnej Gamma w opcjach handlowych. Na wysokość premii opcyjnej po części pływa cena instrumentu bazowego, czas do wygaśnięcia i zmienność.

Współczynniki greckie w opcjach waniliowych

Te trzy parametry nie są jednak stałe. Wzrost zmienności skutkuje wzrostem premii opcyjnej.

Gamma w opcjach handlowych

Współczynniki greckie informują nas o tym, w jakim stopniu zmieni się premia opcyjna, jeśli któryś z parametrów Gamma w opcjach handlowych wpływ na kształtowanie jej wysokości ulegnie zmianie. Poniższy obrazek przedstawia interfejs Handlarza Opcjami na platformie Lynx Trading, gdzie możesz monitorować poszczególne współczynniki greckie.

Niestety, nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jeśli wystawiamy taką opcję i podejmiemy zobowiązanie, to osoba która opcje od nas kupiła, ze swojego prawa do jej wykonania może skorzystać w każdej chwili trwania opcji. Nie mamy na to wpływu. Tak więc trzeba się liczyć z tym, że jeśli wystawiamy opcje, to akcje na które opcja została wystawiona, mogą być automatycznie z naszego rachunku zabrane CALL lub nam dodane PUT w każdym momencie. Jeśli cena opcji w dniu wygaśnięcia przekracza barierę wykonania, to z całą pewnością jej nabywca odkupi od nas jeśli wystawiliśmy opcje CALL lub sprzeda nam akcje jeśli wystawiliśmy opcje PUTna które opcja została wystawiona.

Niestety temat współczynników greckich nie jest szczególnie ekscytujący, co nie zmienia faktu, że ich zrozumienie jest istotną podstawą teoretyczną.

Przeanalizujemy więc temat głównych współczynników greckich krok po kroku.

Gra na zmienności nie tylko dla profesjonalistów

Jednocześnie polecam zapoznanie się z niektórymi naszymi webinarami, poświęconymi tej tematyce, które znaleźć można w archiwum. Powiększ Delta Delta jest najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym współczynnikiem greckim.

Webinar: Opanuj opcje - Część II, Teoretyczne modele wyceny opcji

Informuje nas, o ile zmieni się cena opcji, jeśli cena instrumentu bazowego ulegnie zmianie. Delta pokazuje więc, jak dużym wahaniom podlega premia opcyjna w zależności od ruchów ceny aktywa bazowego.

Współczynniki greckie delta, gamma, vega i theta

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Inwestor decyduje się na zakup opcji call, ponieważ przewiduje, że cena wspomnianych akcji wzrośnie.

Gamma w opcjach handlowych

Pytanie brzmi, o ile wzrośnie cena opcji, jeśli cena aktywa bazowego wzrośnie o 1 EUR? By na nie odpowiedzieć, trzeba znać współczynnik delta tej opcji. Żeby inwestor mógł określić, o ile wzrośnie cena opcji, musi sprawdzić wartość współczynnika Gamma w opcjach handlowych dla tej opcji.

Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Wolnej od ryzyka stopy procentowej Zmienności instrumentu pierwotnego Czasu do wygaśnięcia opcji Aby ułatwić ich wycenę wymyślono współczynniki greckie, które pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmiany powyższych elementów. Oprócz swej podstawowej roli współczynniki greckie pozwalają również zarządzać ryzykiem, zabezpieczając portfel przed zmianami tych czynników. Współczynniki greckie, poprzez badanie wrażliwości premii, umożliwiają bardziej szczegółową analizę pojedynczego kontraktu opcyjnego, jak również strategii złożonych. Platforma xOption na bieżąco liczy aktualne wielkość współczynników. Delta Delta jest prawdopodobnie najpopularniejszym współczynnikiem greckim, a pokazuje jak duże jest teoretyczne prawdopodobieństwo zrealizowania opcji z zyskiem.

Jeśli delta wynosi np. Zasada działania Interaktywne brokerzy LLC Warianty binarne oczywiście taka sama w obu kierunkach. W przypadku opcji put sytuacja jest dokładnie odwrotna niż opisana powyżej. Korelacja opcji put i ceny aktywa bazowego jest negatywna — jeśli cena instrumentu bazowego rośnie, cena opcji put spada i odwrotnie: jeśli cena instrumentu bazowego spada, cena opcji put rośnie.

Delta w przypadku opcji put wyrażana jest liczbą ujemną. Druga ważna informacja, którą niesie ze sobą delta, to informacja o prawdopodobieństwie, że opcja wygaśnie w pieniądzu.

Gamma w opcjach handlowych

Trader może więc szybko oszacować, czy w przypadku kupionej przez niego opcji prawdopodobieństwo wygaśnięcia w pieniądzu jest wysokie, czy też niskie.

Jeśli weźmiemy np. Opcja, która jest na pieniądzu, ma deltę 0,50, ponieważ prawdopodobieństwo, że wygaśnie w pieniądzu jest takie samo, jak że wygaśnie poza pieniądzem Gamma Wraz z wahaniami ceny aktywa bazowego opcja staje się bardziej w pieniądzu, albo przeciwnie — zbliża się coraz bardziej do bycia poza pieniądzem.

  1. Lokalizacja maszyny Bitcoin w Niemczech
  2. Współczynniki greckie / Czynniki wpływające na wysokość premii - MonitorFX MonitorFX
  3. Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Wolnej od ryzyka stopy procentowej Zmienności instrumentu pierwotnego Czasu do wygaśnięcia opcji Aby ułatwić wycenę opcji, wynaleziono współczynniki greckie, które pozwalają określić zmianę ich wartości w wyniku zmiany powyższych elementów.
  4. Gra na zmienności nie tylko dla profesjonalistów 26 lutego r.
  5. Współczynniki greckie - Delta, gamma, vega i theta
  6. Bollinger Bands i opcje binarne
  7. Współczynniki Greckie - Trading Academy

W związku z tym delta nieustannie ulega zmianom. Zmiany delty wyraża  współczynnik nazywany gamma.

Gamma w opcjach handlowych

Gamma pokazuje zatem zmianę wartości współczynnika delta spowodowaną wahaniem ceny instrumentu bazowego. Gamma jest najwyższa w przypadku opcji na pieniądzu, dlatego że wahanie ceny instrumentu bazowego ma największy wpływ właśnie na deltę tych opcji. Cena AEX oscyluje w tym przypadku wokół punktów. Wartości współczynnika gamma zostały dla jasności uzupełnione Cena wykonania.

Gamma w opcjach handlowych