Przejdź do treści

Słaba jest organizacja jeśli chodzi o powiązania dostawców z odbiorcami, wąska komunikacja. B2B Business-to-Business — będący postrzegany jako wymiana produktów, informacji bądź usług pomiędzy przynajmniej dwoma przedsiębiorstwami, B2C Business-to-Consumers — handel elektroniczny, gdzie sprzedawcą jest przedsiębiorstwo, a zakupu dokonuje osoba fizyczna, B2G Business-to-Government — w tym modelu dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a sektorem publicznym. Z wszystkich wymienionych powyżej modeli omówimy trzy najpopularniejsze modele: sklep internetowy, aukcje elektroniczne oraz platformy współpracy. Z e-handlu korzysta coraz szersze grono podmiotów funkcjonujących na rynku. Sprzedaż B2C to tradycyjny model sprzedaży detalicznej, w którym firma sprzedaje produkty klientom indywidualnym, ale sprzedaż jest prowadzona online, a nie bezpośrednio w sklepie tradycyjnym. Pozwala to efektywnie zarządzać obsługą klienta — od najlepszej ekspozycji oferty po szybkie i skuteczne dostarczenie zakupów do domu.

Spis treści

Typ transakcji definiuje metoda składania zamówienia. Definicja ta w szczegółowy sposób przybliża pojęcie e-handlu, zachodzący rodzaj transakcji, wskazuje na podmioty uczestniczące w transakcjach handlowych oraz sam sposób zawierania tych transakcji. Definicja ta zawęża pojęcie e-commerce jedynie do zawierania umów o charakterze handlowym jedynie przez Internet, wyklucza natomiast dochodzenia do transakcji na przykład przez telefon, tak jak pierwotnie przyjmowana.

Co więcej e-handel obejmuje także te transakcje, w których są dokonywane online, a płatności oraz dostawa odbywają się już poza światem wirtualnym.

Stresy systemu handlowego

Istnieje wiele różnych definicji e-commerce, które budowane są przez różnego rodzaju źródła, bądź instytucje. Charakter tych definicji w dużej mierze zależy jednak od kontekstu ich zastosowania.

Typy modeli biznesowych handlu elektronicznego - podział pod kontem relacji pomiędzy podmiotami

Z e-handlu korzysta coraz szersze grono podmiotów funkcjonujących na rynku. W związku tym, dzieląc e-commerce pod względem podmiotów zawierających transakcje, wyodrębnić można 3 typy e-commerce, które uważane są za podstawowe, a przedstawione zostały poniżej.

B2B Business-to-Business — będący postrzegany jako wymiana produktów, informacji bądź usług pomiędzy przynajmniej dwoma przedsiębiorstwami, B2C Business-to-Consumers — handel elektroniczny, gdzie sprzedawcą jest przedsiębiorstwo, a zakupu dokonuje osoba fizyczna, B2G Business-to-Government — w tym modelu dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a sektorem publicznym. Wówczas Internet wykorzystywany jest do przeprowadzania ustawowych procedur, jak na przykład w przypadku zamówień publicznych.

E-Commerce E-Commerce — Co to jest? Czym jest e-handel? Wszystkie te terminy są tożsame i stosowane są przemiennie w języku polskim. Do elektronicznych środków zaliczano wówczas: telefon, faks, telewizję, a także Internet. Dzięki dynamicznemu i nieustannemu rozwojowi ostatniego z mediów, e-commerce utożsamiany jest obecnie głównie ze sprzedażą w Internecie.

Dodatkowo wyodrębnić można także inne typy e-handlu przedstawione poniżej. B2A Business-to-Administration — handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwem a administracją rządową, C2B Consumer-to-Business — w modelu tym to konsument zgłasza w Internecie zapotrzebowanie na dany produkt z preferowaną przez niego ceną, a przedsiębiorca, który jest zainteresowany tą ofertą może ją zaakceptować, C2C Consumer-to-Consumer — w tym systemie to osoby fizyczne sprzedają sobie nawzajem dane produkt, choć technicznie operatorem bądź dostawcą serwisu handlowego jest dana firma, C2A Consumer-to-Administration — transakcje zawierane są pomiędzy konsumentami a administracją rządową Ponadto bazując na relacji państwa z obywatelem wyróżnia się następujące odmiany e-commerce, które zostały przedstawione poniżej.

G2C Government-to-Citizens — dzięki temu modelowi możliwe Duzy system e-handlowy usprawnienie przekazywania informacji rządowych do obywatelu, co dzieje się wykorzystując technologię e-commerce, C2G Consumer-to-Government — stronami transakcji są konsument oraz rząd.

Szansa handlowa TFSA.

Model ten stosowany może być na przykład w celu elektronicznego płacenia podatków. Zobrazowanie mechanizmu zachodzących relacji w zależności od typu e-commerce zostało zaprezentowane na poniższym rysunku.

Pomimo, że technologia, która pozwalała na przesyłanie dokumentów pomiędzy firmami, na przykład umów bądź faktur, pojawiła się już w roku, to za same zakupy elektroniczne zostały wynalezione dopiero w roku przez Brytyjczyka Michaela Aldricha.

Lata Wówczas to połączone ze sobą serwery obu firm przekazywały sobie nawzajem dane. Te z pozoru banalne rozwiązanie, pozwoliło na wyeliminowanie faksu lub telefonu z procesu wymiany danych.

Zaawansowana wyszukiwarka

W latach Zdecydowanie przełomowym rokiem dla e-handlu był rokkiedy to rząd Stanów Zjednoczonych zniósł ustawowy zakaz użytkowania Internetu do celów komercyjnych.

Już w roku zaczęły powstawać pierwsze sklepy internetowe.

Argentini Bitcoin.

Początkowo funkcjonowały całkiem inaczej niż dzisiejsze e-sklepy, bowiem zapotrzebowanie na towar składało się telefonicznie, a zamówienie należało potwierdzić e-mailowo. Symbolicznym wydarzeniem w branży e-commerce był fakt, kiedy to Pizza Hut zaczęła oferować swoim klientom możliwość zamówienia posiłków za pomocą specjalnie stworzonej strony internetowej.

E-Commerce - Co to jest? Czym jest e-handel? - eCommerceo

Wydarzenie to dało początek rozwojowi coraz to nowych sklepów internetowych. Określenie e-commerce zostało na stałe wprowadzone do języka branżowego w roku przez firmę IBM. W skali ogólnoświatowej ecommerce rozpowszechnił się znacznie w roku i to właśnie od tego roku coraz więcej spółek, zarówno europejskich, jak także amerykański, zaczęły także prezentować asortyment swoich produktów bądź usług w Internecie.

Top 10 najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce Top 10 najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce 2.

W Polsce początki e-commerce sięgają rokukiedy to powstał pierwszy sklep internetowy założony przez firmę Terent. Sklep ten, wzorowany na zagranicznym portalu Amazon. Wiele wad EDI-ego usunął handel elektroniczny B2B wykorzystując internetowe aplikacje oparte na sieci.

Internet początkowo był wykorzystywany tak jak system EDI - służył jako kanał, który łączy firmy, ale oferował on większą elastyczność użytkownikom. EDI umożliwiał połączenie użytkowników poprzez sieć systemową, która pozwalał na dostęp do informacji wielu użytkownikom z poszczególnych stacji roboczych.

IS moduł Księga handlowa cz. 8 Generowanie deklaracji

Dla niektórych firm, a głównie dużych spółek takich jak Cisco Systems oraz IBM czy Dell, Internet stał się sposobem na realizowanie zakupów u dostawców i dokonywania sprzedaży. Dobrze działająca giełda B2B charakteryzowała się przede wszystkim: dużą dostępnością - dostęp w dowolnym miejscu i czasie, obsługą transakcji - standaryzacja informacji ilościowych i jakościowych, XML - znaczniki zapewniały wspólny zbiór pól danych, dzięki czemu transfer danych informacji stawał się bardziej wydajny, bezpieczeństwem, terminowością.

Co to jest model biznesowy?

Handel tradycyjny a elektroniczny Handel tradycyjny potrzebuje papierowej dokumentacji. Podstawowymi kanałami przepływu informacji są listy, telefony, faksy. Słaba jest organizacja jeśli chodzi o powiązania dostawców z odbiorcami, wąska komunikacja. Dlaczego wybrać rozwiązanie e-commerce B2B 2ClickShop?

Menu nawigacyjne

Platforma e-commerce 2ClickShop to jedyne na rynku rozwiązanie, zapewniające tak dużą elastyczność opartą o unikalne połączenie funkcjonalności systemów PIM - system zarządzania informacją o produkcie, CMS - system zarządzania treścią, e-commerce B2C, e-commerce B2B, e-mail marketing oraz opieki autorskiego zespołu wdrożeniowego pracującego zgodnie z autorską metodologią 2Click Thinking Design.

Dedykowane wdrożenia B2B Systemy i platformy e-commerce B2B realizowane są poprzez dedykowane wdrożenia w oparciu o platformę 2ClickShop z uwzględnieniem specyfiki branży, produktów, modelu biznesowego oraz grupy docelowej.

Ergonomia procesu sprzedaży Funkcjonalności dedykowane klientom B2B w znacznym stopniu upraszczają proces tworzenia ofert i składania zamówień, co w konsekwencji przyspiesza czas ich realizacji i zmniejsza koszty obsługi transakcji. Wsparcie działu handlowego Prostsza i szybsza rejestracja zamówień e-mailowych i telefonicznych w systemie B2B przez pracowników działu handlowego.

Serwisy aukcyjne oraz giełdy komunikują ze sobą kupujących i sprzedających w zamian za niewielką prowizję płaconą w ramach platformy.

E- commerce - czym jest i jak działa?

Przykładem może być tutaj np. Allegro czy E-bay. Pozostałe formy współpracy Pozostałe formy występujące na rynku: B2G Business-to-Government - handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem publicznym. W tym modelu internet używany jest do przeprowadzania procedur, m.

Warianty binarne bol

B2A Business-to-Administration - model handlu internetowego, w którym po jednej stronie transakcji znajduje się firma, zaś po drugiej administracja rządowa. C2A Consumer-to-Administration - stronami transakcji są konsumenci i administracja rządowa; oraz na gruncie relacji państwa z obywatelem. G2C Government-to-Citizens - model pozwalający rządowi kraju na usprawnienie przepływu informacji administracyjnych do swoich obywateli za pośrednictwem technologii e-commerce.

C2G Consumer-to-Government - model, w którym po jednej stronie transakcji jest konsument, a po drugiej rząd.

Handel elektroniczny – Encyklopedia Zarządzania

Może być stosowany np. Rodzaje e-commerce Typy modeli biznesowych handlu elektronicznego - podział pod kontem modelu przychodów Bardzo często model biznesu rozumiany jest z modelem przychodów firmy - czyli to, za co firma pobiera pieniądze.

Najlepszy udzial transakcji wyboru

Model określa sposób osiągnięcia zysków z działalności w internecie przez firmy funkcjonujące na rynku elektronicznym.