Przejdź do treści

Użyj ustawienia osobistego f1 Osobisty przydział sterowania, 0 Osobisty przydział sterowania , aby przypisać opcję Wybierz obszar zdjęcia do elementu sterującego. Podstawowe zalety: przydatny wskaźnik napełnienia kosza kosiarki pojemnik na ścinki trawy o pojemności 40l wskaźnik poziomu naładowania baterii system ERGOFLEX : ergonomiczny uchwyt z możliwością indywidualnego ustawienia dla swobodnej postawy oraz zmniejszenia napięcia mięśni maksymalna mobilność i wydajność do 60 min   metrów kwadratowych swoboda pracy bezprzewodowej precyzyjne koszenie nawet wilgotnej trawy krótki czas ładowania Model naszej kosiarki zapewnia pełną swobodę poruszania się bez zbędnych, plątających się kabli.

Jeśli Auto. Może to nie być widoczne w wizjerze, ale podczas odtwarzania zdjęć zauważalny może być spadek rozdzielczości lub zaczernienie krawędzi zdjęcia.

Jeśli Auto. Może to nie być widoczne w wizjerze, ale podczas odtwarzania zdjęć zauważalny może być spadek rozdzielczości lub zaczernienie krawędzi zdjęcia.

Obszar zdjęcia Wybrana opcja jest wyświetlana na ekranie Informacje.

Strategie wyboru CME.

Menu obszaru zdjęcia Wyróżnij Obszar zdjęcia w menu fotografowania i naciśnij 2. Wybierz opcję Wybierz obszar zdjęcia.

Aktywne strategie handlowe

Wyróżnij Wybierz obszar zdjęcia i naciśnij 2. Dostosuj ustawienia.

Covered CALL w praktyce

Wybierz opcję i naciśnij J. Wybrany kadr zostanie wyświetlony w wizjerze. Wielkość zdjęcia Wielkość zdjęcia różni się w zależności Akumulatory opcji FX.

opcji wybranej dla obszaru zdjęcia.

Prymitywne strategie handlowe

Elementy sterujące aparatu Przypisz wybór obszaru zdjęcia do elementu sterującego aparatu. Użyj ustawienia osobistego f1 Osobisty przydział sterowania, 0 Osobisty przydział sterowaniaaby przypisać opcję Wybierz obszar zdjęcia do elementu sterującego.

Glowne strony internetowe Handlowe Crypt

Użyj wybranego elementu sterującego do wybrania obszaru zdjęcia. Obszar zdjęcia można wybierać, naciskając wybrany przycisk i obracając głównym lub przednim pokrętłem sterującym, aż do wyświetlenia żądanego kadru w wizjerze 0 Wyświetlanie maski w wizjerze.

Merchant Kriptovaluta Apparatu

Opcję aktualnie wybraną dla obszaru zdjęcia można zobaczyć, naciskając przycisk w celu wyświetlenia obszaru zdjęcia na wyświetlaczu LCD lub na ekranie Informacje.