Przejdź do treści

Standard zgodności Tworzy raport z informacjami o tym, czy plik spełnia wymagania zaznaczonego standardu jeśli nie spełnia ich, są dołączane informacje o napotkanych problemach. Przed uaktualnieniem utwórz backup plików i ukończ aktywne projekty. Pliki te mogą zawierać specjalny kod PostScript, który jest wykonywany automatycznie, tuż po zakończeniu konwersji danego pliku PostScript. Jeśli odbiorcy pliku PDF mają wyświetlić i wydrukować te czcionki w pliku PDF utworzonym przez użytkownika, należy osadzić czcionki.

Wskazówka Sprawdź, korzystając za każdym razem z innego komputera podłączonego do sieci, jaki masz dostęp do udostępnionego zasobu oraz, jakie operacje możesz wykonać na plikach w udostępnionym zasobie odczyt, zapis w lokalizacji.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod

Kliknąć na ikonę udostępnianie. Kliknąć na ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna udostępniania, aby móc dokonywać zmian w ustawieniach udostępniania. System zażąda aby podać nazwę i hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora, gdyż tylko administratorzy mogą zmieniać ustawienia systemu.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod

Po weryfikacji użytkownika mamy możliwość zmiany ustawień, zaznaczając elementy, które chcemy udostępniać. System domyślnie udostępnia znajdujący się na dysku katalog publiczny. Po zaznaczeniu opcji udostępniania należy kliknąć powtórnie w kłódkę, aby zabezpieczyć system przed zmianami ustawień przez osoby niepowołane.

Każdy użytkownik, który widzi w sieci twój komputer będzie mógł pobrać z tego katalogu pliki, które zostaną w nim umieszczone. Użytkownicy innych komputerów mogą udostępniać tobie pliki w katalogu skrzynka wrzutowa. System umożliwia również udostępnianie innych katalogów.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod

Następnie wskazujemy katalog, który chcemy udostępnić. Katalog pojawi się na liście katalogów udostępnionych. Nowy katalog jest dostępny tylko dla użytkownika, który go udostępnił.

Wskazówka Sprawdź, korzystając za każdym razem z innego komputera podłączonego do sieci, jaki masz dostęp do udostępnionego zasobu oraz, jakie operacje możesz wykonać na plikach w udostępnionym zasobie odczyt, zapis w lokalizacji. Kliknąć na ikonę udostępnianie. Kliknąć na ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna udostępniania, aby móc dokonywać zmian w ustawieniach udostępniania.

Aby udostępnić go wszystkim trzeba kliknąć w uprawnienia użytkownika wszyscy i wybrać rodzaj uprawnień. Można również dodać użytkownika, któremu będziemy udostępniać katalog.

Protokół TCP/IP

Użytkownika można wybrać z istniejących, dodać z książki adresowej lub utworzyć nowego. Tworząc nowego użytkownika, musimy określić jego nazwę i hasło, a następnie kliknąć na przycisk utwórz konto. Nowy użytkownik pojawi się na liście. Klikamy na przycisk wybierz i określamy uprawnienia użytkownika do udostępnianego katalogu.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod

Możemy to zrobić przy pierwszej próbie udostępnienia. System poinformuje nas o braku usługi i zaproponuje zainstalowanie.

  • Darmowe legit BD za pomoca pieniedzy online
  • Ustawienia konwersji Adobe PDF, Acrobat
  • Chinski system obrotu walutowego
  • Kiedy uzywam opcji zapasow
  • Podczas wideokonferencji Ty i Twoi współrozmówcy możecie korzystać z udostępniania ekranu, a nawet pisać i rysować po tym obrazie.

Aby Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod katalog, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcje współdzielenia. W oknie współdzielenie katalogów zaznaczamy opcję udostępnianie tego katalogu.

  • Transakcje opcji VTL
  • Udostępnianie ekranu: programy do pokazywania i zdalnego zarządzania
  • Opcje wiazania futures kontraktow terminowych
  • Codzienny handel przy uzyciu wskaznikow
  • Uśrednij próbkowanie do Uśrednia piksele w obszarze próbki i zastępuje cały obszar pikselem w uśrednionym kolorze w danej rozdzielczości.

Jeśli usługa jest niezainstalowana, pojawi się informacja i możliwość zainstalowania. Klikamy na przycisk zainstaluj usługę.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod

System poprosi o potwierdzenie chęci instalacji. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie uprawnień administratora do zainstalowania usługi.

Przypadek 15- 5 Opcje udostepniania roznych metod