Przejdź do treści

Uwaga: Jeśli zostanie utworzone łącze dla współużytkowników, dostęp do folderu i jego zawartości będzie oparty na roli użytkownika w odniesieniu do folderu. Typically, you want these versions to match, as some combinations are incompatible.

Udostępnianie elementów Aby udostępnić zawartość innym użytkownikom, trzeba nadać im odpowiednie uprawnienia zezwalające na dostęp do elementów. Możliwe do przypisania uprawnienia zależą od typu zawartości.

  • Udostępnianie elementów Aby udostępnić zawartość innym użytkownikom, trzeba nadać im odpowiednie uprawnienia zezwalające na dostęp do elementów.
  • Opcje zapasow Zarezerwuj i oplaty
  • Łącznik Power Query Oracle Database | Microsoft Docs
  • Udostępnianie informacji innym osobom
  • Oracle udostępnia przedsiębiorstwom chmurę drugiej generacji
  • Jak korzystac z pieniedzy i bitcoin |
  • Podczas gdy chmury pierwszej generacji są oparte na technologiach sprzed dekady, chmura Oracle Gen 2 Cloud została utworzona, aby pomóc przedsiębiorstwom w bezpiecznym uruchamianiu najbardziej wymagających obciążeń.

Aby można było zmieniać uprawnienia, trzeba mieć uprawnienie "Zmiana uprawnień". Na przykład można nadać uprawnienie "Zmiana uprawnień" innemu konsultantowi ds. Dzięki temu będzie on mógł przypisywać uprawnienia zezwalające na dostęp do analizy "Sales Forecast".

Ja udostepniam transakcje opcji

Na stronie startowej Classic wybrać opcję Katalog. Nie będąc na stronie startowej Classic, należy najpierw nacisnąć przycisk Otwórz stronę startową Classic na pasku narzędzi lub na pasku nawigatora. Na stronie "Katalog" wyszukać te elementy zawartości, do których mają zostać przypisane uprawnienia.

Udostępnianie folderów

W wynikach wyszukiwania elementu wybrać opcję Więcej, a następnie Uprawnienia. Role i użytkownicy dziedziczą uprawnienia z ról, których są członkami.

Wskutek tego każdy użytkownik lub każda rola poziomu aplikacji, którym przypisano tę rolę, będą mieć pełną kontrolę nad elementem. Można zobaczyć uprawnienia nadane bezpośrednio lub odziedziczonektóre użytkownicy i role mają w odniesieniu do elementów.

W tym celu należy w oknie dialogowym "Dodawanie ról poziomu aplikacji użytkowników" nacisnąć przycisk z etykietką Proszę kliknąć, aby wyświetlić obowiązujące uprawnienia. W oknie dialogowym "Uprawnienia" kliknąć na liście Uprawnienia.

Udostępnianie informacji innym osobom

Większość pozycji na tej ORCL Opcje udostepniania to uprawnienia nadrzędne zawierające kilka uprawnień podrzędnych. Opcjonalnie, aby skonstruować listę uprawnień, wybrać opcję Niestandardowe.

Dywidendy do przypisanych opcji akcji

Opcja ta umożliwia użytkownikowi pominięcie wszelkich uprawnień ustawionych dla folderu, które uniemożliwiają użytkownikowi uzyskanie ORCL Opcje udostepniania do danego elementu z Katalogu lub z pulpitu informacyjnego. Opcja ta nie zmienia uprawnień do folderu.

Na przykład można nadać użytkownikom uprawnienie "Przechodzenie" odnoszące się do folderu "Test" w folderze udostępnianym.

Modele opcji binarnych

Będą wówczas mogli uzyskiwać dostęp do elementów osadzonych w pulpitach informacyjnych, przechowywanych w tym folderze. Nie będą jednak mogli uzyskiwać dostępu w znaczeniu: wyświetlanie, rozwijanie lub przeglądanie do folderu i jego podfolderów z Katalogu. Nacisnąć dwa razy przycisk OK. Udostępnianie sekcji pulpitów informacyjnych Można udostępnić innym użytkownikom sekcje pulpitu informacyjnego, sprawując jednocześnie kontrolę nad tym dostępem.

Oracle udostępnia przedsiębiorstwom chmurę drugiej generacji

Aby zezwolić na dostęp, należy przypisać uprawnienia użytkownikom danego pulpitu informacyjnego. Na przykład można przypisać administratorowi BI uprawnienia do sekcji "Project Costs" pulpitu informacyjnego. Jednocześnie można ograniczyć dostęp konsumentom BI, aby zabezpieczyć pulpit przed niechcianymi zmianami. Otworzyć pulpit informacyjny do edycji.

Na pasku narzędzi sekcji nacisnąć przycisk Właściwości.

Jak kupic transakcje opcji Apple Share

Wybrać opcję Uprawnienia. W oknie dialogowym "Uprawnienia" określić uprawnienia na liście Uprawnienia. Nacisnąć przycisk OK.

Limit czasu polecenia w minutachCommand timeout in minutes Instrukcja SQLSQL statement Dołącz kolumny relacjiInclude relationship columns Nawiguj, używając pełnej hierarchiiNavigate using full hierarchy Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu Oracle z poziomu programu Power Query DesktopConnect to an Oracle database from Power Query Desktop Aby nawiązać połączenie, wykonaj następujące kroki:To make the connection, take the following steps: Wybierz opcję bazy danych Oracle w obszarze Wybór łącznika. Select the Oracle database option in the connector selection. Określ serwer Oracle, z którym ma zostać nawiązane połączenie na serwerze. Specify the Oracle Server to connect to in Server.