Przejdź do treści

Jak wspomniano powyżej, nie zaleca się ograniczania wyszukiwania tylko do identycznych znaków. Dostępne opcje wyszukiwania zaawansowanego obejmują filtrowanie m. Nawet jeśli są tylko podobne, mogą stanowić zagrożenie.

Wynalazki I wzory użytkowe

Udostępniono 14 — dniową, darmową wersję próbną, bez ograniczeń w funkcjonalności. Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej na tym etapie.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Zdecydowanie jest to narzędzie przydatne dla firm, dopiero tworzących swój znak towarowy jak również dla tych, którzy chcą wiedzieć, czy gdzieś na świecie nie powstaje firma z podobnym logo.

Przy ładowaniu 1 obrazu istnieje możliwość wyszukiwania znaków towarowych i wzorów, natomiast przy ładowaniu więcej niż jednego obrazu system pokaże wyniki jedynie dla wzorów.

Wpisz odpowiednie znaki w pasku wyszukiwania, jeżeli chcesz przeprowadzić łączne wyszukiwanie obrazu wraz z nazwą znaku towarowego lub elementami słownymi wzoru. Można wybrać maksymalnie dziewięć różnych kryteriów w przypadku łączonego wyszukiwania w oparciu o obrazy w znakach towarowych oraz maksymalnie sześć kryteriów w przypadku wzorów.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Poniżej krótko opisano każde kryterium. Dostępne kryteria wyszukiwania w przypadku znaków towarowych: Nazwa znaku towarowego: dodaj do wyszukiwanego obrazu elementy słowne, w tym warianty fonetyczne lub rozmyte w tekście. Rodzaj znaku towarowego: określ, czy wyszukiwany znak towarowy jest znakiem graficznym, kolorowym, trójwymiarowym, dźwiękowym, hologramowym, innym. Status znaku towarowego ZTUE : w trakcie rozpatrywania, opublikowany, unieważniony, wygasł itp.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Status znaku towarowego rejestracje międzynarodowe : otrzymany, w trakcie rozpatrywania, unieważniony itp. Rodzaj znaku: indywidualny, znak certyfikujący UE, wspólny. Poniżej pola wyszukiwania znajduje się informacja o szukanej frazie i wybranych kryteriach wyszukiwania.

  1. Baza Urzędu Patentowego RP - Znaki Towarowe
  2. Całkowicie nowy sposób wyszukiwania obrazów Każdemu z nas się już to kiedyś przytrafiło — nie pamiętamy czyjegoś imienia, ale twarz wydaje się znajoma.
  3. Wyszukiwanie znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej | EUIPO
  4. Morgan Stanley Opcje akcji Connect
  5. Australijski startup TrademarkVision udostępnił wyszukiwarkę dedykowaną, która jako pierwsza w dziedzinie własności intelektualnej, wyszukiwanie znaków towarowych i logo opiera na obrazie.
  6. Wyszukiwarka znaków towarowych
  7. Nowe wyszukiwanie obrazów
  8. Pojawi się pole, w którym będzie można załadować lub przeciągnąć i upuścić obraz y.

Informacja ta jest aktualizowana na bieżąco w momencie dokonywania zmian w kryteriach wyszukiwania. Po wpisaniu frazy i wyborze kryteriów wyszukiwania należy kliknąć opcję Szukaj.

Użytkownik dokonując zapytania za pośrednictwem nowoczesnej wyszukiwarki danych dotyczących przedmiotów ochrony UPRPma możliwość subskrybowania interesujących go informacji.

Wyszukiwarka zaawansowana W celu przełączenia się na wyszukiwarkę zaawansowaną należy kliknąć opcję Wyszukiwarka zaawansowana. Po wybraniu tej opcji użytkownikowi prezentowany jest domyślny widok wyszukiwarki zaawansowanej wyszukiwanie po wszystkich kolekcjach i rodzajach PWP. Tą samą metodę można zastosować w celu usunięcia pojedynczego atrybutu z kryteriów wyszukiwania. W wyszukiwarce zaawansowanej możemy zawęzić kryteria wyszukiwanie do atrybutów.

Wyszukiwanie znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Marzec 11, by Intepat Interns Marka W przeciwieństwie do Indii rejestracja znaku towarowego w Unia Europejska, pierwszeństwo ma zgłaszający, który jako pierwszy złożył wniosek towarowym Aplikacja tj. Pierwszy plik. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wszechstronnego wyszukiwania znaku towarowego, aby później zmniejszyć prawdopodobieństwo sprzeciwu lub sprzeciwu wobec znaku.

Aby wyszukać atrybuty można skorzystać z pola wyszukiwania atrybutów. Podczas wpisywania tekstu lista atrybutów zostaje automatycznie zawężana do atrybutów odpowiadającym wpisywanej frazie.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Możliwe jest dodanie kilku tych samych atrybutów do kryteriów wyszukiwania. Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia wybór operatorów logicznych pomiędzy poszczególnymi atrybutami oraz, nie, lub a także operatorów dla danego atrybutu zawiera, jest, zaczyna się, kończy się.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Za pomocą funkcji drag and drop można zmieniać kolejność atrybutów. W tym celu należy kliknąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy opcjęa następnie przenieść atrybut w wybrane miejsce.

Opcje wyszukiwania znakow towarowych.

Po wyborze i uzupełnieniu kryteriów wyszukiwania należy kliknąć opcję Szukaj, by wyszukać informację.