Przejdź do treści

Tworzy przestrzeń dyskową do współpracy i przechowywania danych w chmurze. Brakuje trybu konferencji, dlatego masz możliwość połączenia się z drugim uczestnikiem przez inny program, w celu prowadzenia rozmowy.

Udostępnianie sieci komórkowej innym urządzeniom Komórkową transmisję danych można udostępniać znajomym.

Opcje udostepniania Cena.

Ustaw opcje Nazwa urządzenia i Hasło, a następnie włącz hotspot, aby rozpocząć korzystanie z niego. Po osiągnięciu tego limitu hotspot zostanie automatycznie wyłączony. Używanie łączności Bluetooth do udostępniania komórkowej transmisji danych: Połącz swoje urządzenie z innym urządzeniem za pomocą łączności Bluetooth, a następnie włącz tethering przez Bluetooth, aby udostępnić komórkową transmisję danych.

Opcje udostepniania Cena.

Na ekranie ustawień Bluetooth sparowanego urządzenia dotknij ikony obok sparowanego urządzenia, a następnie włącz opcję Dostęp do Internetu, aby nawiązać połączenie internetowe i udostępnić komórkową transmisję danych.

W zależności od systemu operacyjnego komputera przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji wymagane może być zainstalowanie sterowników urządzenia lub ustanowienie odpowiedniego połączenia sieciowego na komputerze.

Opcje udostepniania Cena.

Dodatkowe informacje zawarto w instrukcji obsługi systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.