Przejdź do treści

Istnieją różne metody i modele określania ceny opcji. Specjaliści z GPW przewidują, ze do końca roku obrót opcjami sięgnie poziomu sztuk dziennie.

Webinar: Opanuj opcje - Część I, wstęp do opcji giełdowych

Premia opcyjna W zamian za nabycie opcji nabywca płaci wystawcy cenę, zwaną premią opcyjną. Wartość opcji silnie zależy nawet od niewielkich wahań notowań przedmiotu transakcji, ponadto zależy ona od różnych innych czynników, dlatego wartość opcji trudno jest wyceniać.

Dane rynkowe Opcje akcji Wdrozenie strategii handlowych

Istnieją różne metody i modele określania ceny opcji. Pozycje w opcjach Zająć można następujące pozycje w opcjach.

Dane rynkowe Opcje akcji Opcje binarne Darmowa recenzja

Czym jest opcja put? Opcja put sprzedażyjest pochodnym instrumentem finansowym, który daje nabywcy prawo do sprzedaży produktu bazowego na przykład akcji po ustalonej cenie,  zwanej ceną wykonania opcji.

Dane rynkowe Opcje akcji Handel przeskakiwania dla elementow systemu siatki

Opcja ma także z góry ustawioną datę wykonania, zwaną termin wykonania opcji. Wystawca tego instrumentu otrzymuje premię opcyjną. Czym jest instrument bazowy?

Dane rynkowe Opcje akcji SEB Zarejestruj sie

Instrument lub aktywo bazowe, to produkt inwestycyjny na podstawie którego opiera się cena instrumentu pochodnego. Wartość instrumentów pochodnych, takich jak futures lub opcji, jest określona ceną aktywa bazowego, na którym produkt się opiera. Instrumentem bazowym zazwyczaj są akcje, indeksy, pary walutowe lub surowce.

Dane rynkowe Opcje akcji Opcje mobilne.

Czym jest termin wykonania opcji? Alternatywę dla opłat ryczałtowych stanowi możliwość naliczania opłat za dane giełdowe czasu rzeczywistego: za ilość zapytań do bazy danych Dystrybutor pobiera notowania z GPW i umieszcza je w dostępnej dla klientów bazie danych. Klienci dysponujący odpowiednimi funkcjami oprogramowania udostępnionego przez dystrybutora zadają za pośrednictwem Internetu "zapytania" do bazy, żądając dostarczenia w czasie rzeczywistym informacji np.

Dane rynkowe Opcje akcji Mons inwestycji waluty cyfrowej

Zapytanie o każdy instrument jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.