Przejdź do treści

Pierwszym celem Koalicji jest opracowanie dokumentu definiującego oczekiwania merytoryczne marketerów wobec badania mediów. Mamy nadzieję, że nadawcom telewizyjnym uda się szybko przezwyciężyć problemy związane z powołaniem do życia MOC'a telewizyjnego i nie wpłynie to negatywnie na tempo prac. Klaus, K. Jednym z kluczowych elementów poprawy tego systemu jest uwzględnienie w nim wymagań marketerów, dlatego koalicja rozpoczęła pracę nad ich sformułowaniem. Laskowska, I.

Strategia handlowa jest zautomatyzowana

Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu Opis Projekt DESIrE  jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, którego przedmiotem jest zbadanie możliwości oddziaływania na popyt na usługi seksualne jako jedną z możliwych form prewencji handlu ludźmi w celach seksualnych. W związku z tym, że każde z tych państw reprezentuje odmienne podejście do prostytucji od legalizacji usług seksualnych w Holandii do kryminalizacji klientów i osób świadczących usługi seksualne w Chorwacji Badania handlowe systemu, możliwe będzie porównanie różnych rozwiązań Badania handlowe systemu i instytucjonalnych dotyczących prostytucji i ich związku z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w celach seksualnych.

Analiza porównawcza pozwoli na ewaluację i ocenę skuteczności dotychczas stosowanych rozwiązań, które w powiązaniu z wynikami planowanych badań umożliwi stworzenie rekomendacji dotyczących zmniejszenia ryzyka handlu ludźmi w celach seksualnych poprzez oddziaływanie na popyt.

o wariantach binarnych

Różnorodność stosowanych technik badawczych oraz wielość źródeł danych ma zapewnić możliwość uzyskania innowacyjnych propozycji wpływania na popyt, co jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach europejskiej polityki przeciwdziałania handlowi ludźmi.