Przejdź do treści

Strategię można skonstruować na dwa sposoby zarówno przy wykorzystaniu opcji kupna, jak i opcji sprzedaży. W tej sytuacji zysk inwestora będzie kształtował się w następujący sposób: Zauważmy, że inwestor osiągnie zysk, jeżeli kurs rozliczeniowy będzie się znajdował w widełkach pomiędzy i punktów.

Strategia motyla opcji

Deutsch English Français Italiano Nederlands Strategia motyla Strategia motyla — opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna. W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuje się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.

Strategia motyla opcji

Długa strategia motyla long butterfly spread Strategia jest stosowana w sytuacji gdy spodziewana jest stabilizacja ceny instrumentu bazowego. Strategię można skonstruować na dwa sposoby zarówno przy wykorzystaniu opcji kupna, jak i opcji sprzedaży.

Strategia motyla opcji

Opcja kupna long call butterfly spread — Strategia motyla opcji nabywa opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.

Wartość K2 powinna być zbliżona do aktualnej ceny instrumentu bazowego. Opcja sprzedaży long put butterfly spread — inwestor nabywa opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie opcje sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Krótka strategia motyla short butterfly spread Strategia jest stosowana Strategia motyla opcji sytuacji gdy spodziewana jest zmiana ceny instrumentu podstawowego.

Strategia motyla opcji

Opcja kupna short call butterfly spread — inwestor wystawia opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.

Opcja sprzedaży short put butterfly spread — inwestor wystawia opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.