Przejdź do treści

Moreover, the new products are marketed to the same economic environment as the existing products, which may lead to rigidity or instability. Wrigley dokonał podziału dywersyfikacji na dwa podstawowe kryteria: Dywersyfikacja pokrewna- oznaczająca ekspansję na nowe wyroby , jednak przedsiębiorstwo posiada umiejętności oraz kwalifikacje do wytworzenia tychże wyrobów. Charakterystyka strategii integracji Strategia integracji jeden rynek, rozwój zewnętrzny, przeciwdziałanie niepewności , W sytuacji nasyconego rynku przedsiębiorstwo zaczyna inwestować w obszar poprzedniej fazy działalności integracja wsteczna np.

Diversification (marketing strategy)

Transkrypt: 4. Podmiotowe ujęcie strategii kluczowe wybory strategiczne 4. Podstawowe wybory strategiczne i ich implementacja w ujęciu systemowym Proces Kontroling Formułowanie strategii Implementacja strategii Faza operacyjna Strategiczny Operacyjny Poziom istnienia przedsiębiorstwa Misja przedsiębiorstwa jako podstawa strukturyzacji jego biznesu Teoretyczne modele przedsiębiorstw -Instrumentalizacja założeń strategicznych np.

Racjonalizacja działań według kryterium płynności finansowej Procesy realne Poziom konkurencyjności Wybór strategii konkurencji domeny wybór opcji strategicznych Techniki koncepcje zarzadzania umożliwiające realizację przyjętych opcji np.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji Strategie sledzenia transakcji

TQM, reengineering Bieżące śledzenie spełnienia czynników sukcesu zidentyfikowanych dla danej opcji Kontrola Kontrola strategiczna feed forward Kontrola operacyjna feed back Model strategii naczelnego kierownictwa 4. Model strategii naczelnego kierownictwa -istota wyborów strategicznych Istota wyborów strategicznych na poziomie naczelnego kierownictwa to: czego dotyczą podstawowe wybory strategiczne na tym poziomie?

Jak rozdzielić zasoby na domeny? Jaka jest logika dokonywanych wyborów? Wymiary kryteria modelu strategii centrali przedsiębiorstwa Charakter rozwoju wewnętrzny lub zewnętrzny Stosunek do niepewności pasywny lub aktywny Obszar działania jeden rynek lub wiele rynków 4. Strategia naczelnego kierownictwa model M. Moszkowicza strategia akwizycji zewnętrzny 5 7 8 3 4 strategia globalizacji charakter rozwoju strategia monopolizacji strategia integracji strategia mobilności zasobów 1 2 6 strategia dywersyfikacji pasywny wewnętrzny strategia penetracji strategia internacjonalizacji stosunek do niepewności aktywny jeden rynek wiele rynków obszar działania 4.

Charakterystyka strategii penetracji Strategia penetracji jeden rynek, rozwój wewnętrzny, ograniczenie niepewnościtypowa dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, bądź małych, jednorodność działań i mała skala działania sprawiają, że w tym przypadku poziom strategii centrali najczęściej pokrywa się z poziomem strategii domeny, opcje szczegółowe: 1 przejmowanie rynku pozyskiwanie nowych klientów2 wypieranie z rynku konkurencji.

Charakterystyka strategii internacjonalizacji Strategia internacjonalizacji wiele rynków, rozwój wewnętrzny, przeciwdziałanie niepewności Zazwyczaj jest kontynuacją strategii penetracji. W sytuacji Czy warianty binarne. rynku przedsiębiorstwo szuka zbytu za granicą, Opcje strategiczne: - eksport pośredni przetwórstwo na zlecenie kontrahenta zagranicznego- eksport kooperacyjny - eksport bezpośredni.

Charakterystyka strategii integracji Strategia integracji jeden rynek, rozwój zewnętrzny, przeciwdziałanie niepewnościW sytuacji nasyconego rynku przedsiębiorstwo zaczyna inwestować w obszar poprzedniej fazy działalności integracja wsteczna np. Charakterystyka strategii mobilności zasobów strategia przedsiębiorczości nazwa umowna Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji, rozwój zewnętrzny, przeciwdziałanie niepewnościW odróżnieniu od klasycznych strategii, które zakładały dążenie do pozyskiwania i okopywania się na zgromadzonych zasobach, strategia ta zakłada raczej ograniczanie zasobów i koncentrację na rdzennych dziedzinach działalności, Gra zasobami, w której charakterystyczne są: mobilność, elastyczność i adaptacyjność zasobów, Konsolidacja działalności różnych podmiotów, polegająca jednak bardziej na współdziałaniu niż na łączeniu zasobów np.

  • Dywersyfikacja – Encyklopedia Zarządzania
  • Procedura tworzenia strategii marketingowej Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych opcji rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Strategia dywersyfikacji pionowej – Encyklopedia Zarządzania
  • A typology of diversification strategies[ edit ] Trend in product variety for some models in the USA [3] The strategies of diversification can include internal development of new products or markets, acquisition of a firm, alliance with a complementary company, licensing of new technologies, and distributing or importing a products line manufactured by another firm.
  • Towary handlowe w towarach
  • Ktorzy sa najlepszymi brokerami opcji binarnych
  • Transkrypt: 4.

Charakterystyka strategii monopolizacji Strategia monopolizacji jeden rynek, rozwój wewnętrzny, ograniczanie niepewnościistota polega na niedopuszczaniu konkurencji, ograniczaniu produkcji i wzroście cen, Wadą jest jednak to, że Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji usypia, Opcje: - pełna lub częściowa monopolizacja rynku zbytu monopol, duopol, oligopol- pełna lub częściowa monopolizacja rynku zaopatrzenia monopson 4.

Charakterystyka strategii dywersyfikacji działalności Strategia dywersyfikacji działalności wiele rynków, rozwój wewnętrzny, ograniczanie niepewnościIstota polega na łączeniu do dotych- czasowej działalności innych dziedzin rynków, produktówGłówną zaletą jest kompensacja niepewności niepowodzenie w jednej dziedzinie kompensowane jest sukcesem w innejOpcje: - dywersyfikacja pionowa integracja postępowa- dywersyfikacja horyzontalna pozioma- dywersyfikacja lateralna boczna.

Charakterystyka strategii akwizycji Strategia akwizycji jeden rynek, rozwój zewnętrzny, ograniczanie niepewnościłączenie się dwóch podmiotów i powołaniu podmiotu nowego nowej firmyJest alternatywą dla rozwoju wewnętrznego i polega na kupowaniu wzrostu na rynku, Zalety: duży może więcej, wykorzystanie korzyści skali, krzywa doświadczenia, lepsze wykorzystanie kadr itp.

Charakterystyka strategii globalizacji Strategia globalizacji wiele rynków, rozwój zewnętrzny, ograniczanie niepewności o ile strategia internacjonalizacji zakłada obsługę konkretnego rynku krajowego eksportstrategia globalizacji zakłada, że rynek światowy jest rynkiem docelowym, zamiast eksportować, Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji się i produkuje na rynku klienta.

Strategia penetracji 5. Strategia monopolizacji 2.

Macierz Ansoffa zobacz wady i zalety (ciekawe 4 strategie!)

Strategia internacjonalizacji 6. Strategia dywersyfikacji 3. Strategia integracji 7. Strategia akwizycji 4.

Praca i oferty pracy w Praca.pl

Strategia przedsiębiorczości 8. Strategia globalizacji Model strategii domeny 4. Model strategii domeny -istota wyborów strategicznych Istota wyborów strategicznych na poziomie domeny to: Jak wygrać konkurencję w domenie?

Model strategii domeny wg M. Portera przewaga strategiczna unikatowość postrzegana przez klienta pozycja niskiego kosztu cele strategiczne w skali sektora w skali segmentu wyróżnianie koncentracja wiodąca pozycja kosztowa Źródło: M. Porter 4. Strategie na poziomie domeny wg H. Steinmanna i G. Strategia na poziomie domeny model M. Moszkowicza 4 3 7 Zmienna transformacji sprawnościowej Ekonomia grupy wyrobów Ekonomia skali Produkcyjna Rynkowa Koordynacja przedsięwzięć adaptacyjnych 1- strategia kosztowa 2 strategia niszy technologicznej 3 strategia komputerowo zintegrowanego wytwarzania 4 strategia dywersyfikacji produktu 2 1 6 5 8 Na klienta na korzyść Orientacja rynkowa Na potrzebę 5 Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji masowego marketingu 6 strategia niszy rynkowej 7 strategia wyróżnionej produkcji 8 strategia zindywidualizowanego marketingu 4.

Charakterystyka strategii Strategia kosztowa Rodzaj strategii Strategia niszy technologicznej Strategia komputerowo zintegrowanego wytwarzania Strategia dywersyfikacji produktu Strategia masowego marketingu Strategia niszy rynkowej Strategia wyróżnionej produkcji Strategia zindywidualizowanego marketingu Czynniki przewagi konkurencyjnej - niskie koszty cena uniwersalność oferty, długość cyklu realizacji zamówień szybkość adaptacji oferty produktowej do zmieniającego się popytu liczba wersji produktu oferowanych na bazie produktu standardowego - rozszerzenie przestrzeni sprzedaży - przepustowość kanałów dystrybucji unikatowość produktów usług i poziom niezawodności działania - poziom wyróżniania - liczba wyróżnionych cech suma zintegrowanych korzyści klienta 4.

Moszkowicza Zmienna transformacji sprawnościowej ekonomia ekonomia skali grupy wyrobów strategia komputerowo zintegrowanego wytwarzania strategia dywersyfikacji produktu strategia niszy technologicznej strategia kosztowa produkcyjna strategia niszy rynkowej strategia masowego marketingu rynkowa Koordynacja przedsięwzięć adaptacyjnych strategia wyróżnionej produkcji na klienta strategia zindywidualizowanego Orientacja rynkowa marketingu na potrzeby 4.

W co inwestować małe kwoty? [FFP03]

Charakterystyka strategii kosztowej Strategia kosztowa klasyczna strategia przedsiębiorstwa, czynnik sukcesu niski koszt cenastosuje się ją w warunkach chłonnego rynku, zazwyczaj wymaga: masowej produkcji, standardowego produktu i wyspecjalizowanego parku technologicznego, trudna do stosowania w warunkach nasyconego rynku. Charakterystyka strategii niszy technologicznej Strategia niszy technologicznej Jest to właściwie strategia zakładu rzemieślniczego.

W Polsce stosowana w fazie transformacji.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji Strategia handlowa Alpha Model

W miarę porządkowania gospodarki zanikną przesłanki do jej stosowania, niewyprofilowany park maszynowy, będący pozostałością dawnych struktur transformowanego przedsiębiorstwa, rozbudowany asortyment produkcji, co daje wysoką elastyczność, ale niestety i wysokie koszty, Przypomina zróżnicowane systemy broni zdolne prowadzić ogień do różnych celów, Konkuruje się szerokością oferty i długością cyklu dostawy 4.

Charakterystyka strategii niszy technologicznej Strategia komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Podobnie jak w przypadku strategii niszy techn. Charakterystyka strategii dywersyfikacji produktu Strategia dywersyfikacji Darmowe Satoshi co minute Jest zbliżona do strategii CIM, odwrócona jest jedynie logika dostosowania do potrzeb klienta Nie poszukuje się klienta, tworząc elastyczny system wytwarzania, lecz tworząc różne wersje produktu na bazie produktu standardowego np.

Charakterystyka strategii masowego marketingu Strategia masowego marketingu Jest konsekwencją masowej produkcji, która nie jest możliwa bez masowego zbytu, Jest pierwszą z czterech strategii o korzeniach rynkowych druga strona medalu produkcjiGłównym czynnikiem sukcesu jest masowość sprzedaży, Istota polega na stworzeniu odpowiedniej przepustowości kanałów dystrybucji i organizacji zbytu 4.

Charakterystyka Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji marketingu zindywidualizowanego Strategia marketingu zindywidualizowanego Kolejna strategia o rynkowych korzeniach, Głównym czynnikiem sukcesu jest również masowość sprzedaży, jednak stosowana jest na rynkach bardziej nasyconych i wybrednych, Zakłada ona odmasowienie rynku, co odpowiada indywidualizacji potrzeb i powstawaniu nisz rynkowych, Jest odpowiedzią na zobojętnienie klienta na masową sprzedaż, Przykłady: marketing sieciowy, zakupy internetowe, zakupy z automatu itp.

Charakterystyka strategii wyróżnionej produkcji Strategia wyróżnionej produkcji Leży na przeciwległym biegunie w stosunku do strategii kosztowej, Istotą jest nadanie takiej cechy cechktóra wyróżni produkt w stosunku do innych, Przykładowe czynniki wyróżniania: kolor, kształt, marka, sprawność dystrybucji itp.

Charakterystyka strategii niszy rynkowej Strategia niszy rynkowej Jest przeciwieństwem w stosunku do obsługi masowej, Istotą jest objęcie działalnością niszy rynkowej np. Zaletą jest wyższe bezpieczeństwo wobec konkurencji. Nie ma sensu wchodzić do niszy rynkowej, która jest już obsługiwana.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji System handlu rybakami morskimi

Moszkowicza Zmienne transformacyjne Zmienne opisujące Transformacja sprawnościowa Koordynacja przedsięwzięć adaptacyjnych Ekonomia skali: produkcja masowa technologia wyspecjalizowana produkt standardowy Koordynacja produkcyjna: nastawienie na Wyjasnij opcje gromadzenia handlu sztywna oferta produktowa tradycyjna sprzedaż Ekonomia zakresu: wielkość produkcji ograniczona technologia elastyczna produkt złożony, rozbudowany Koordynacja rynkowa: nastawienie na rynek elastyczna oferta produktowa dojrzały marketing Orienatcja działań rynkowych Orientacja na potrzebę: zaspokojenie potrzeby dostawa ściśle określ.

Model Ansoffa rozwinięcie Produkty Usługi Rynki Obecne Nowe Obecne Penetracja rynku zajęcie rynku wypieranie z rynku Opcje udostepniania DExcom. rynku internacjonalizacja segmentacja rynku Nowe Rozwój produktu innowacje produktowe wyróżnianie produktu Dywersyfikacja dywers.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji dywers. Model strategii D. Foulknera i C. Bowmana Rynek Nowy Rozwój rynku Penetracja Dywersyfikacja Rozwój produktu Rozwój wewnętrzny Alians strategiczny Nabycie innej firmy Fuzje Ten sam Ten sam Produkt Nowy Uwaga: ryzyko rośnie w miarę oddalania się od obecnej sfery działalności w kategoriach produktu, rynku i działalności przedsiębiorstwa Źródło: D.

Foulkner, C. Bowman 4. Główne kierunki strategii wyniki badań 5 4,5 4,39 4,22 4 3,5 3,28 Ocena 3 2,5 2 1,5 2,44 1 penetracji rynku rozwoju rynku rozwoju produktu dywersyfikacji Opr. Kubiński 4. Podstawowe sposoby realizacji 5 4,5 3,89 3,83 4 3,5 3,28 3,39 Ocena 3 2,5 2 1,5 1 rozwój wewnętrzny alianse strategiczne nabycie fuzja Opr. Strategie realizowane przez największe koncerny energetyczne w Europie Handlowanie mozliwosci biznesowych w Indiach wielu produktów Budowanie aliansów Koncentracja na działaln.

Integracja pionowa Outsourcing części działaln. Konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, czynniki sukcesu, sukces.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji Szablon opcji udostepniania

Przez konkurencyjność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do znajdowania i utrzymania przewagi System zarzadzania zamowieniami komercyjnymi Wiki. Przewaga konkurencyjna strategiczna polega na korzystnym usytuowaniu przedsiębiorstwa względem jego konkurentów w procesie obsługi rynku i pozyskiwania klientów.

Przewaga konkurencyjna zazwyczaj składa się z jednego lub kilku czynników wyróżniających sposób działania przedsiębiorstwa. Czynniki te nazywa się czynnikami sukcesu. Mogą nimi być: usługi dostawcze techniczna obsługa klientów, usługi gwarancyjne, gęstość sieci dystrybucji, cena, kredyt dostawcy, reklama, promocja sprzedaży, kompetencja sprzedawców, jakość wyrobów, potencjał rozwojowy, elastyczność.

Strategia dywersyfikacji pionowej

Sukces to najlepszy z możliwych przy istniejącym stanie wiedzy oceniającego osiągnięty stan spraw przedsiębiorstwa, zaistniały w określonym czasie na skutek podjętych działań przedsiębiorczych 4. Kluczowe czynniki sukcesu decydujące o konkurencyjności Strategia ogólna Jakość produktu Ceny i warunki Sprzedaż, zespoły sprzedaży Segmentacja, pozycjonowanie, wizerunek Pozycja kosztowa Technologia produktu Kierownictwo Technologia procesów Siła finansowa Źródło: Simon 4.

Rodzaje przewag strategicznych wg M. Rodzaje przewag strategicznych i relacje między nimi wg M. Moszkowicza Wysoki poziom konkurencji Przewagi ograniczonego dostępu do sektora Rynki dojrzałe Przewagi dostarczanych korzyści Rynki dojrzewające rozwojowe Przewagi kosztowe Przewagi sytuacyjne Niski poziom konkurencji 4.

Przewaga kosztowa Przewaga kosztowa polega na konkurencji, bądź przez oferowanie produktu po najniższej cenie, bądź też przez realizację po najniższej cenie dowolnej fazy procesu obsługi klienta zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa posprzedażna. Przewagi kosztowe są skuteczne głównie przy produkcji wyrobów standardowych, wytwarzanych w dodatku w warunkach nienasyconego rynku i słabej konkurencji.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji ekonomiczne tej strategii stanowi zasada korzyści wielkiej skali produkcji i tzw. Dążenie do wykorzystania korzyści wielkiej skali produkcji jest dzisiaj jedną z głównych przesłanek globalizacji.

Przewagi sytuacyjne. Przewagi sytuacyjne wynikają z Jaka jest Transakcje opcji Differences Entre strategia dywersyfikacji usytuowania przedsiębiorstwa względem konkurentów.

Źródła przewag sytuacyjnych: - lokalizacja w pobliżu rynków: zbytu, zaopatrzenia i siły roboczej. Dobra lokalizacja ogranicza koszty transportu i z tego punktu widzenia jest niezwykle atrakcyjna dla przedsiębiorstw wykorzystujących przewagi kosztowe. Co jest równie ważne, korzystna lokalizacja istotnie ogranicza ilość przedsiębiorstw wykorzystujących przewagi kosztowe, a tym samym zmniejsza presję konkurencyjną danego sektora - dostęp do zasobów.

Właściwie dotyczy to wszystkich zasobów, które wykorzystuje przedsiębiorstwo: tania siła robocza, zasoby surowcowe, zasoby wiedzy itp. W praktyce jednak brak Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji do niektórych zasobów może nie być dotkliwy, gdyż może być zneutralizowany zwiększonym zaangażowaniem innych zasobów.

Tak np. Są to przede wszystkim bariery celne, sanitarne, zwolnienia podatkowe, dopłaty np. Do tej kategorii należy zaliczyć również patenty Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji wszelkiego rodzaju wiedzę chronioną, które pozostają w dyspozycji danego przedsiębiorstwa. Przewagi dostarczanych korzyści Przewagi dostarczanych korzyści są obecnie bodaj najczęściej wykorzystywane i pojęciowo są bardzo proste rys.

Klient będzie skłonny kupić produkt tego producenta, który będzie dostarczał najwięcej oczekiwanych przez niego korzyści. Ich dostarczanie jest określone następującymi czynnikami: olbrzymia dynamika zmian i jakościowa zmienność potrzeb.

Istniejący wysoki poziom konkurencji sprawia, że producenci starają się, aby oferowane produkty odpowiadały możliwie szerokiej gamie potrzeb. Dotyczy to nawet prostych produktów.

Macierz Ansoffa zobacz wady i zalety (ciekawe 4 strategie!)

Przykładem może być pieczywo, które jeszcze do niedawna w Polsce można było kupić w jego podstawowej funkcji podstawowy środek spożywczydzisiaj jest dostępne jako produkt pełniący różnorodne funkcje np.

Przykładem może być samochód, który można wyróżnić według przynajmniej trzydziestu różnych cech. Trzeba dodać, że te cechy wyróżniające bynajmniej nie są stabilne i zmieniają się w czasie np. Właściwie wszystkie znane dziś produkty elektroniczne są narzędziami zaspokajania tak właśnie wykreowanych potrzeb. Poszukiwanie przewag konkurencyjnych dokonuje się dziś już na etapie badań naukowych i rozwojowych, zasada bardzo dobrze znana specjalistom od marketinguże klient nie kupuje tego czego potrzebuje, lecz kupuje to czego chce.

Jaka jest niezwiazana strategia dywersyfikacji Morgan Stanley Opcje akcji Connect

Przewaga ograniczonego dostępu do sektora Przewaga ograniczonego dostępu do sektora wynika m.