Przejdź do treści

Realizujemy wielki projekt w zakresie budowy elektrowni atomowej — na unikalnych warunkach. Pamiętam, mieliśmy jedno z przedsiębiorstw, nie będę wymieniać jego nazwy, ale kiedy 50 procent udziałów w tym przedsiębiorstwie nabyli zagraniczni akcjonariusze, zagraniczni inwestorzy, ich wpływy do budżetu federalnego oraz płatności podatkowe wzrosły od razu kilkakrotnie, a wydajność firmy w żaden sposób się nie pogorszyła. Po drugie, jeśli chodzi o deficyt, to w zeszłym roku deficyt budżetu federalnego wyniósł 2,6 procent. Również w poprzednich administracjach w toku kampanii wyborczych powtarzano, że stosunki odbudujemy.

Drukuj Wywiad prezydenta Federacji Rosyjskiej Vladimira Putina udzielony agencji prasowej Bloomberg, 1 września r. Micklethwait: Panie Prezydencie, dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę z agencją Bloomberg. Jesteśmy we Władywostoku, na granicy Rosji — wybrzeże Pacyfiku jest praktycznie granicą — a przed nami już druga edycja Wschodniego Forum Gospodarczego.

Jakie cele planuje Pan osiągnąć w ramach tego forum? Putin: Jest to sposób na przyciągnięcie uwagi naszych partnerów, potencjalnych inwestorów, do Dalekiego Wschodu.

W tym aspekcie dane wydarzenie niewiele różni się od innych regionalnych forów tego typu. W Rosji odbywa się wiele takich wydarzeń, jest nim zarówno Forum Gospodarcze w Petersburgu zazwyczaj organizujemy je na początku latajak Wywiad w systemie handlowym Bloomberg Forum Gospodarcze w Soczi.

Daleki Wschód ma dla nas szczególne znaczenie w związku z priorytetowym rozwojem tego regionu. W ostatnich latach, a nawet w ostatnich dekadach, zetknęliśmy się tutaj z wieloma problemami.

Przywiązywaliśmy zbyt mało Wywiad w systemie handlowym Bloomberg do tych terenów, a zasługują one na znacznie więcej, ponieważ to właśnie tutaj kryją się ogromne bogactwa i możliwości przyszłego rozwoju Rosji. Nie tylko Rosji, lecz także całego regionu Azji i Pacyfiku, ponieważ ziemia ta jest niezwykle bogata w zasoby naturalne i surowce mineralne. Biorąc pod uwagę całe to terytorium, występują tu kolosalne zasoby obejmujące ropę naftową i gaz ziemny, 90 procent zapasów rosyjskiej cyny, 30 procent zapasów rosyjskiego złota, 35 procent zapasów drewna, w tutejszych wodach łowione jest 70 procent rosyjskich ryb.

Region ten ma również dość dobrze rozwiniętą transportową infrastrukturę kolejową. Przez ostatnie lata aktywnie rozwijamy także infrastrukturę drogową. Ziemie te mają ogromny potencjał możliwości dla rozwoju przemysłu lotniczego Wywiad w systemie handlowym Bloomberg. Być może nie umknęło Pana uwadze, że w jednym z regionów Dalekiego Wschodu uruchomiliśmy nowy rosyjski kosmodrom. Tradycyjnie rozwijane jest tutaj, jak już wspomniałem, lotnictwo, w tym lotnictwo wojskowe.

Wznawiamy tutaj również Placac podatki na opcje binarne okrętów, przede wszystkim o przeznaczeniu cywilnym.

Wywiad w systemie handlowym Bloomberg

Dzisiaj dopiero co brałem udział w Psychologia handlowa Opcje binarne pracy jednej z bardzo perspektywicznych platform z tym właśnie związanych. To świetne możliwości dla wymiany myśli humanistycznej z naszymi sąsiadami. Planujemy rozwijać tutaj muzykę, działalność teatralną, wystawową. Całkiem niedawno odbyły się tu koncerty naszego wybitnego muzyka, dyrygenta Giergijewa.

Otwieramy tutaj filię petersburskiego Teatru Maryjskiego. Planujemy również otwarcie filii petersburskiego Ermitażu oraz Szkoły Baletowej im.

Jak Pan Wywiad w systemie handlowym Bloomberg, pracujemy teraz w budynku Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego. Myślę, że również Pan jest w stanie ocenić skalę tej uczelni, w której studiują już tysiące młodych ludzi z różnych krajów oraz wykłada wielu zagranicznych wykładowców.

Bardzo byśmy chcieli, żeby rozwijała się tu nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, żeby powstał tu jeden ze znaczących ośrodków działalności naukowej w całym regionie Azji i Pacyfiku. Można tu zrealizować, niewątpliwie, jeszcze wiele projektów, ale biorąc pod uwagę rynek pracy, zapotrzebowanie na taką uczelnię jest oczywiste. Jednak oprócz tego, co wymieniłem, istnieje dla nas jeszcze jeden ciekawy i perspektywiczny kierunek — biologia morza.

Tradycyjnie i już od wielu lat znajduje się tu jeden z wiodących instytutów Akademii Nauk Rosji, poświęcony właśnie biologii morza. Uruchamiamy tu nowy ośrodek, zbudowaliśmy przy nim oceanarium, które ma być nie tylko miejscem dla odwiedzających, choć myślę, że będą zachwyceni kontaktem z żywą przyrodą, ale przede wszystkim częścią samego Instytutu Biologii Morza. Powstaje tutaj ciekawy, przyszłościowy klaster i bardzo byśmy chcieli, żeby nasi potencjalni inwestorzy, nasi koledzy z zagranicy, przede wszystkim z krajów regionu Azji i Pacyfiku, dowiedzieli się o nim czegoś więcej.

Micklethwait: Jednym z gości [forum], którzy przyjadą do Władywostoku, jest premier Japonii Abe i chyba szykuje się pewna transakcja polityczna, jeśli mogę tak powiedzieć. Możliwe, że oddacie jedną z Wysp Kurylskich w zamian za Wywiad w systemie handlowym Bloomberg poważnej współpracy gospodarczej. Jest Pan gotowy na taką transakcję? Putin: Nie handlujemy terytoriami, choć kwestia zawarcia traktatu z Japonią jest, oczywiście, kluczowa i wspólnie z naszymi japońskimi przyjaciółmi pragniemy znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Już w r. Ale później strona japońska odmówiła jego wykonania, a następnie również Związek Radziecki zdeprecjonował wszystkie porozumienia w ramach tej umowy. Kilka lat temu japońscy koledzy poprosili nas, żebyśmy wrócili do tej kwestii i spełniliśmy ich prośbę. Przez ostatnie kilka lat nie z naszej inicjatywy, lecz z inicjatywy strony japońskiej kontakty te były faktycznie zamrożone. Ale teraz nasi partnerzy wykazali chęć powrotu do rozmów na ten temat.

Nie chodzi o wymianę ani sprzedaż. Chodzi o poszukiwanie rozwiązania, przy którym żadna ze stron nie będzie czuła się stratna, zwyciężona czy też przegrana. Micklethwait: A czy teraz transakcja ta jest bliższa Transakcje opcji w Chicago niż Wywiad w systemie handlowym Bloomberg roku ?

Putin: Nie sądzę, by była bliższa realizacji niż w rokuale przynajmniej odnowiliśmy dialog na ten temat i umówiliśmy się, że nasi ministrowie spraw zagranicznych i odpowiedni specjaliści na szczeblu wiceministrów ponownie podniosą tę kwestię. Oczywiście jest to zawsze tematem rozmów na szczeblu prezydenta i premiera Rosji.

Jestem przekonany, że kiedy tutaj, we Władywostoku, spotkamy się z panem Abe, również będziemy rozmawiać na ten temat, ale żeby rozwiązać tę kwestię, należy ją bardzo dobrze przemyśleć i przygotować.

Michał Sołowow o swoich biznesach, ekologii, funduszach UE i pandemii - wywiad

Powtórzę, zależy nam na tym, żeby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona, wręcz przeciwnie, chcemy stworzyć warunki dla rozwoju stosunków między naszymi państwami w długiej perspektywie historycznej.

Micklethwait: Faktycznie, wydaje mi się, że tereny na flance wschodniej nie interesują Pana aż tak mocno. Putin: Niczego nie oddawaliśmy, były to terytoria sporne, związane z nimi negocjacje prowadziliśmy z Chińską Republiką Ludową od 40 lat — podkreślę, od 40 lat — i w końcu doszliśmy do porozumienia.

Część terenu została ostatecznie przyznana Rosji, a część — Chińskiej Republice Ludowej.

Wywiad w systemie handlowym Bloomberg

Chcę podkreślić, że było to możliwe wyłącznie dzięki bardzo wysokiemu poziomowi zaufania, którym charakteryzują się obecne stosunki między Rosją i Chinami. Jeśli osiągniemy taki sam poziom zaufania w kontaktach z Japonią, możemy dojść do kompromisów również na tej płaszczyźnie. Istnieje jednak zasadnicza różnica między kwestią związaną z historią japońską, a, powiedzmy, naszymi negocjacjami z Chinami.

Na czym ona polega? Polega ona na tym, że kwestia japońska była wynikiem drugiej wojny światowej i zyskała umocowanie w dokumentach międzynarodowych związanych z rezultatem tej wojny.

Bankier.pl na skróty

A nasze dyskusje z chińskimi przyjaciółmi dotyczące kwestii granic nie mają nic wspólnego z drugą wojną światową ani z konfliktami wojennymi. To po pierwsze, a raczej po drugie. Po trzecie — kwestia Wywiad w systemie handlowym Bloomberg zachodniej. Wspomniał Pan o Kaliningradzie. Micklethwait: To był, oczywiście, żart. Putin: A ja Panu odpowiem, odkładając żarty na bok. Jeśli ktoś będzie chciał zrewidować wyniki drugiej wojny światowej, spróbujemy podyskutować na ten temat.

Pilnujemy wspólnych spraw

Ale wówczas trzeba będzie dyskutować nie o Kaliningradzie, a o całych wschodnich terenach Niemiec, o Lwowie, który był częścią Polski i tak dalej. Będą to i Węgry, i Rumunia. Jeśli ktoś ma zamiar otworzyć tę puszkę Pandory, proszę bardzo, sztandar w dłoń, proszę zaczynać. Micklethwait: A czy mogę zapytać o Chiny?

Wywiad w systemie handlowym Bloomberg

W roku wyraził Pan życzenie, żeby obroty handlowe z Chinami osiągnęły miliardów dolarów do roku i miliardów — do roku. W zeszłym roku obrót towarowy spadł do ok. Czy coś poszło nie tak? Wiem, że są problemy z ceną ropy naftowej, z kursem rubla. Myśli Pan, że ten cel — miliardów dolarów w roku — jest jeszcze osiągalny? Putin: Myślę, że jest on w pełni osiągalny, sam Pan wymienił przyczyny spadku obrotu towarowego.

W pierwszym etapie postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie obrotu w wymiarze około miliardów dolarów i niewiele brakowało, żebyśmy osiągnęliśmy tę wartość, ponieważ wyniosła ona prawie 90 miliardów.

Ale znamy przyczyny, faktycznie polegają one na spadku cen naszych tradycyjnych towarów eksportowych, na różnicach kursowych. Są to po prostu obiektywne dane. Pan dobrze o tym wie. Micklethwait: A czy sankcje miały na to jakiś wpływ? Sankcje nie mają z tym nic wspólnego. U podstaw spadku obrotu towarowego leżą kwestie o charakterze obiektywnym związane z cenami nośników energii i z różnicami kursowymi.

Lecz fizyczna wielkość obrotu nie spadła, a nawet wzrasta. Jeśli chodzi o nasze stosunki handlowo-gospodarcze z Chinami, obecnie uzyskują one coraz bardziej zdywersyfikowany charakter, do czego stale dążyliśmy razem z naszymi chińskimi partnerami.

Współpracujemy już, na przykład, w ramach wspólnych programów kosmicznych. Obecnie opracowujemy produkcję ciężkiego helikoptera, wkrótce projekt ten zostanie zrealizowany.

Wywiad w systemie handlowym Bloomberg

Pracujemy nad planem stworzenia szerokokadłubowego samolotu dalekiego zasięgu. Współpracujemy w zakresie budowy maszyn, kolei wysokiej prędkości, przetwórstwa drewna, w dziedzinie energetyki jądrowej i tak dalej.

Zbudowaliśmy elektrownię atomową na Tianwanie, dwa bloki już działają i to bardzo dobrzeaktualnie budujemy dwa kolejne bloki. A więc ten cel, który sobie postawiliśmy — dywersyfikacja naszych stosunków — jest już realizowany. Micklethwait: Spójrzmy wstecz, do rokuw którym został Pan prezydentem, i przyjrzyjmy się, co działo się przez ten okres.

Przez ten czas Rosja stała się mimo wszystko krajem bardziej azjatyckim, a nieco mniej europejskim, nie wydaje się Panu?

Deutsche Bank Dodges $4 Billion Archegos Hit

Putin: Rosja stała się krajem bardziej rozwiniętym. Dziś nie rozróżniałbym już między Azjatami, Europejczykami, ta granica leży w innej płaszczyźnie — w płaszczyźnie rozwoju. Wielkość rosyjskiej gospodarki wzrosła 1,7-krotnie, prawie dwukrotnie. Pod względem parytetu siły nabywczej gospodarka rosyjska zajmuje dzisiaj piąte-szóste miejsce na świecie.

  • W środę agencja Bloomberg podała, że amerykańska Wspólnota Wywiadów Intelligence Communityfederacja 16 rządowych agencji wywiadowczych, przekazała Białemu Domowi tajny raport.
  • Drukuj Wywiad prezydenta Federacji Rosyjskiej Vladimira Putina udzielony agencji prasowej Bloomberg, 1 września r.
  • Platforma handlowa opcji UK
  • System handlowy Musk.

Dziesięć, piętnaście lat temu, nie bylibyśmy Wywiad w systemie handlowym Bloomberg stanie odpowiedzieć na sankcje wprowadzone względem Rosji działaniami w zakresie rolnictwa. Nie bylibyśmy w stanie zamknąć rynku dla produktów rolniczych krajów, które są nieżyczliwe względem naszego kraju, ponieważ nie moglibyśmy zaopatrywać własnego rynku własnymi towarami, a teraz jest to możliwe.

Po drugie, uwolnienie własnego rynku zapewnia naszym producentom rolnym możliwość zwiększania produkcji towarowej wewnątrz kraju.

Wywiad w systemie handlowym Bloomberg

Na tle ogólnego spadku PKB związanego z całym szeregiem wydarzeń o charakterze nie tylko sankcyjnym, lecz także czysto obiektywnym, mającym związek z procesami zachodzącymi w gospodarce światowej można odnotować niewielki spadek PKB, również w przemyśle.

Natomiast rolnictwo rośnie z prędkością trzech procent rocznie.