Przejdź do treści

Oznacza to, że lista płac za styczeń w rozstrzyganym przypadku powinna wyglądać następująco: Lp. Wolność wyboru Taką możliwość mają również strony stosunku pracy, mimo że kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej waluty, w jakiej należy wypłacać wynagrodzenie. Kluczowe jest właściwe przeliczenie Nieodzownym elementem związanym z wynagrodzeniem ustalonym w obcej walucie jest konieczność jego przeliczenia na złote. Trzeba jednak trzymać się wtedy terminu wypłaty, bo inaczej rozliczenia składkowo-podatkowe będą błędne. Powinno też odpowiadać wielkości i jakości wykonywanej pracy.

Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie Wybor walutowy Wynagrodzenie w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

Wybor walutowy Wynagrodzenie

Kluczowe jest właściwe przeliczenie Nieodzownym elementem związanym z wynagrodzeniem ustalonym w obcej walucie jest konieczność jego przeliczenia na złote. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu art.

  • Ceny w walucie obcej - jak wpisać do umowy, że uniknąć problemów?
  • Uprawnienia rodziców w pracy.
  • Artykuły autora W umowie można podać ceny w walucie obcej, np.
  • Wynagrodzenie w obcej walucie - o czym trzeba pamiętać - Płace - psouu-wolbrom.pl
  • Opcje niedzwiedzia
  • Pensja w Polsce w walutach obcych | psouu-wolbrom.pl

Z doborem właściwego kursu nie ma problemu wtedy, gdy zatrudniony otrzymuje pensję w gotówce np. W takiej sytuacji dniem uzyskania przychodu przez pracownika jest dzień postawienia pieniędzy do jego dyspozycji. A zatem do przeliczenia pensji na złotówki trzeba przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień postawienia środków do dyspozycji pracownika.

Wybor walutowy Wynagrodzenie

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy wynagrodzenie jest przelewane na rachunek bankowy. Pojawia się wówczas pytanie, czy za dzień wypłaty należy uznawać datę złożenia dyspozycji przelewu, datę obciążenia rachunku bankowego pracodawcy, czy może datę wpływu pieniędzy na konto zatrudnionej osoby?

Wybor walutowy Wynagrodzenie

Otóż w kontekście omawianego zagadnienia za moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy należy przyjąć dzień obciążenia rachunku zakładu pracy, nie zaś dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto pracownika. Potwierdzono to m.

Wybor walutowy Wynagrodzenie

Do przeliczenia na złote przychodu Wybor walutowy Wynagrodzenie z tytułu wynagrodzenia M T Transakcje opcji bankowej walucie obcej, otrzymanego przez pracownika przelewem na rachunek bankowy, podmiot zatrudniający powinien stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień obciążenia konta pracodawcy.

Nie należy tu więc brać pod uwagę dnia złożenia dyspozycji przelewu czy dnia wpływu kwoty pensji na rachunek bankowy pracownika.

Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

Przedstawiona reguła obowiązuje zarówno przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej, jak i składek ZUS. Sporządzanie listy płac Do obliczenia pensji netto niezbędne jest uprzednie skalkulowanie zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS w części finansowanej przez pracownika.

Z tego powodu listę płac można sporządzić najwcześniej w dniu, w którym przelew z pensją obciąży konto Wybor walutowy Wynagrodzenie pracodawcy.

Od r. Zgodnie z art.

Dopiero wtedy wiadomo bowiem, jaki kurs waluty zastosować. Przelew z jego pensją za styczeń r.

Wynagrodzenie w obcej walucie - o czym trzeba pamiętać www.

W tych okolicznościach do przeliczenia na złote przychodu pracownika w walucie obcej przyjęto średni kurs euro NBP z 26 stycznia r. Oznacza to, że lista płac za styczeń w rozstrzyganym przypadku powinna wyglądać następująco: Lp.