Przejdź do treści

Z jakich powodów kupują w e-sklepach niepochodzących z ich rodzimego kraju? Autor: dr Sylwia Talar doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu: gospodarki internetowej, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych transakcji gospodarczych, handlu zagranicznego, konkurencyjności międzynarodowej, funkcjonowania Unii Europejskiej. Już co dziesiąty dolar amerykański w przychodach z e-handlu transgranicznego jest generowany właśnie w sektorze przesyłek terminowych.

Prawo Bariery często nieuświadomione w cross-border e-commerce Bariery w transgranicznym handlu e-commerce są częstym przedmiotem badań, dyskusji, a nawet troski europejskich elit politycznych.

Najlepsze oprogramowanie do opcji handlowych w Indiach

W prowadzonych systematycznie na zlecenie Komisji Europejskiej wywiadach respondenci wśród głównych ograniczeń wskazują np. To o nich najwięcej możemy usłyszeć. Celem UE jest ich eliminacja by stworzyć w pełni jednolity rynek cyfrowy, który przyniesie korzyści zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom w wyniku intensywnego rozwoju cross-border e-commerce. Tymczasem, zarówno poziom jak i tempo rozwoju transgranicznej wymiany online pomiędzy państwami członkowskimi jest Transgraniczne strategie handlowe - występują problemy w realizacji celów ustanowionych w tym obszarze.

Dlaczego kupujący decydują się na zakupy u sprzedawców z innych krajów?

Przyczyn tego stanu może być wiele: począwszy od niewłaściwego sformułowania celów, poprzez nieodpowiednio dobrane działania narzędziapo brak realizacji przyjętej strategii.

Należy jednak postawić pytanie czy jeśli nawet udałoby się wyeliminować powyższe utrudnienia, to transgraniczny handel internetowy w UE byłby już tak prosty jak ten prowadzony na rynku krajowym?

Opodatkowanie opcji akcji spolek akcyjnych

Odpowiedź brzmi, oczywiście, że NIE. Cross-border e-commerce to jednak forma handlu zagranicznego Analizując uwarunkowania transgranicznego handlu online należy przyjrzeć się również czynnikom, które wpływają na trudności w dostępie do rynków w tradycyjnym handlu zagranicznym, determinując wielkość i strukturę wymiany handlowej między państwami.

Jednym z podstawowych czynników jest odległość geograficzna. Badania przeprowadzone na rynku europejskim UE  wykazały, że w e-commerce dystans fizyczny nadal ma znaczenie, chociaż o połowę mniejsze niż w handlu offline.

  • И что -- даже и робота на разведку не посылать.
  • Transgraniczny handel online – dlaczego warto się na niego zdecydować? | InPost
  • Bariery często nieuświadomione w cross-border e-commerce - Global Selling
  • Strategie koszykowki Betfair.

Bariery w ekonomii mają jednak właściwość odradzania się i wraz ze spadkiem znaczenia dystansu geograficznego wzrosło w to miejsce znaczenie bariery językowej, która w handlu internetowym jest cztery razy istotniejsza niż w handlu tradycyjnym. Wskazane wcześniej badania potwierdzają także to zjawisko.

Konsumenci w zakupach online 16 razy bardziej są skłonni kupić na Transakcje opcji VRX Transgraniczne strategie handlowe niż w ramach cross-border i jest to podobna skala jak w handlu offline.

Badań tego typu wskazujących na faktyczne istnienie powyższych barier w cross-border e-commerce  jest znacznie więcej, chociaż konkretne ich wyniki mogą się między sobą różnić.

Algorytmiczne ksiazki strategii handlowej

W transgranicznym handlu online, pomimo że wiele barier jest już lub zostanie zminimalizowanych, lub nawet wyeliminowanych, to i tak pozostaną te naturalne, które dopiero na końcu po zainwestowaniu w ekspansję na rynek zagraniczny mogą o sobie dać znać.

Czy zatem szanse na sukces w handlu transgranicznym są przez to nikłe i zależą tylko od szczęścia?

Strategia ekspansji na rynek zagraniczny Częstym błędem popełnianym w cross-border e-commerce jest budowanie przewagi wyłącznie na cenie. Jest to zrozumiałe, jeśli uwzględni się zaciętą konkurencję cenową na rynku krajowym.

Mozliwosci handlowe do wideo

Cena jest jak najbardziej ważna, ale jednak nie wystarczająca do sukcesu na rynku zagranicznym. Jak mamy już dobry produkt i cenę, to teraz należy znaleźć sposób obejścia tych barier, których nie jesteśmy w stanie usunąć. Rozwiązaniem jest odpowiednia strategia ekspansji.

Transakcje Opcje zapasow fal

Pomijając strategie wiążące się z fizyczną obecnością na rynku zagranicznym, które są z natury kapitało- i czasochłonne, do najskuteczniejszych, w rozumieniu możliwości obejścia wskazanych wyżej barier, strategii ekspansji zagranicznej w e-commerce należy globalizacja witryny sklepowej. Polega ona na budowie dedykowanej na dany rynek strony internetowej i składa się z dwóch etapów: internacjonalizacji i lokalizacji.

  • А я и не собираюсь.
  • Konsekwentna strategia opcji

Nie należy jej absolutnie mylić z tłumaczeniem strony, Transgraniczne strategie handlowe celem tutaj nie jest tylko być zrozumiałym dla zagranicznego konsumenta, ale być przez niego postrzeganym jako rodzimy podmiot.

Oznacza to dostarczanie nabywcom takich samych doświadczeń jakie mają w kontaktach z krajowymi sprzedawcami.

Handel transgraniczny zyskuje coraz większą popularność

Chociaż realizacja tej strategii wiąże się z koniecznością zaangażowania pewnych zasobów, to jest ona szczególnie atrakcyjna dla SME, gdyż umożliwia selektywne wchodzenia na rynki najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia danego podmiotu, a przede wszystkim umożliwia zdobycie przewagi nad dużymi, międzynarodowymi sprzedawcami, którzy koncentrując się na rynku globalnym nie podjęły jeszcze odpowiednich działań lokalizacyjnych w poszczególnych krajach. Można zatem nie odróżniać się od lokalnych podmiotów.

Obroty w e-handlu transgranicznym osiągną wartość mld dolarów do roku wiadomoscihandlowe. Pixabay CC0 E-handel transgraniczny rośnie w tempie ok. Wzrost segmentu przełoży się na jego proc. Dla detalistów to szansa zaistnienia na rynku globalnym. Jak wynika z raportu, po uruchomieniu handlu międzynarodowego e-sprzedawcy mogą liczyć na proc.

Strategii tej nie należy jednak wykorzystywać do budowania od podstaw własnej marki na rynku zagranicznym. Autor: dr Sylwia Talar doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu: gospodarki internetowej, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych transakcji gospodarczych, handlu zagranicznego, konkurencyjności międzynarodowej, funkcjonowania Unii Europejskiej.

Transgraniczny handel online — dlaczego warto się na niego zdecydować? Zmieniają się również nawyki konsumentów oraz sposób robienia zakupów w sieci. Coraz częściej korzystamy z urządzeń mobilnych, oczekujemy darmowych zwrotów i błyskawicznej dostawy, dokonujemy szybkich płatności. Ciekawym zagadnieniem jest obecnie transgraniczny handel online, czyli sprzedaż lub kupno produktów na rynkach zagranicznych, gdzie kupujący i sprzedawca znajdują się w dwóch różnych krajach.

W badaniach naukowych koncentruje się na: problematyce międzynarodowej wymiany gospodarczej, jednolitym rynku cyfrowym, wpływie ICT na różne obszary gospodarki i aspekty działalności gospodarczej m. Autorka ponad 60 publikacji naukowych artykuły w Transgraniczne strategie handlowe naukowych, rozdziały w monografiach i współredaktor naukowy kilku opracowań.

Bariery często nieuświadomione w cross-border e-commerce

Bierze aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu handlu zagranicznego oraz zajęcia na studiach podyplomowych z ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz techniki i organizacji handlu zagranicznego.

W przeprowadzonej przez Forrester Consulting ankiecie wzięło udział ponad klientów z całego świata oraz 34 firmy z sektora MŚP zaangażowane w międzynarodową działalność eCommerce.

Data dodania: wstecz Polecane wpisy.