Przejdź do treści

Serce posiada specjalny, wzbudzany samoczynnie układ, który generuje i przewodzi bodźce elektryczne. Zalety wykrywania i analizy sygnałów bioelektrycznych Niedogodnością znanych rozwiązań jest ograniczenie możliwości wykazania wstępnej oceny stanu zdrowia osoby badanej bez udziału lekarza. Czynność elektryczna serca znana jest od połowy XIX, jednakże za początek narodzin elektrokardiografii uznaje się rok , kiedy to W.

Sygnał FID a widmo Sygnały emitowane przez atomy wzbudzone w próbce zostają zarejestrowane w spektrometrze i poddane transformacji Fouriera przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze do obsługi danych.

XX Sesja Rady Gminy w Dobroniu

Proces odbierania sygnałów NMR nosi nazwę rejestracji. Mówi się, że dane są rejestrowane. Należy wprowadzić rozróżnienie między dwoma terminami: sygnał FID domena czasu i powiązane z nim widmo domena częstotliwości.

Proszę zauważyć w jakich miejscach na ciele zbierana jest sygnał. Rozchodzenie się sygnału stymulujacego pracę serca i związane z tym powstawanie sygnału EKG.

Jeśli prowadzona jest rejestracja, zapisane zostają dane surowe, zaś odebrany sygnał określa się jako FID sygnał zaniku swobodnej precesji. Typowy sygnał FID pokazano na rysunku poniżej.

Sygnaly wstepne

Transformacja Fouriera Zanim sygnał FID będzie mógł zostać przeanalizowany, należy wpierw dokonać jego przekształcenia w domenę częstotliwości. Następuje to za pomocą transformacji Fouriera. Transformacja Fouriera jest operacją matematyczną, w trakcie której sygnał FID przekształca się w widmo częstotliwości.

Sygnaly wstepne

Sygnał FID jest sygnałem, którego natężenie zmienia się w funkcji czasu, zaś widmo pokazuje, Sygnaly wstepne jaki sposób natężenie zależy od częstotliwości. Transformacja Fouriera jest najważniejszą spośród operacji przetwarzania, które normalnie wykonuje się na danych surowych.

Sygnaly wstepne