Przejdź do treści

Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 56 proc. Struktura inwestorów na rynku NewConnect w proc.

Takie działanie pozwala w większym stopniu wykorzystać dobrą koniunkturę na giełdach.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Jest jednak jeden warunek - na rynku muszą gościć wzrosty. Rozwiązanie po kilku latach słabszej formy, zaczęło notować wyższe stopy zwrotu na tle konkurencji od r.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Skarbiec Akcja.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Fundusz odstawał od konkurencji pod względem wyników w minionych latach. To właśnie w przypadku funduszy, które wykorzystują aktywną alokację, inwestycja w instrumenty pochodne, stwarza możliwość szybkiego reagowania na zmiany koniunktury.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest również KBC Akcyjny.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji w proc. Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe NewConnect Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odgrywają największą rolę, a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 84 proc.

W r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 56 proc.

Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 3 proc. Instytucje odpowiadały za 13 proc.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Pierwsze półrocze zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51 proc. Animatorzy wygenerowali 17 proc. Tabela 2.

Wygenerowali oni 59 proc.

Struktura inwestorów na rynku NewConnect w proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 p. Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych w proc.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe Catalyst Na rynku Catalyst główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe 63 proc. Inwestorzy indywidualni w r.

Fundusze inwestujące głównie na rynku akcji nie ograniczają się tylko do papierów udziałowych. Zarządzający chetnie korzystają także z kontraktów terminowych.

Struktura inwestorów na rynku obligacji w proc. Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW. Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w r.

Struktury do kontraktow terminowych udzialow

Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał i rok 2020

W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.