Przejdź do treści

Otwarcie pozycji w instrumencie symetrycznym, czyli zakupienie instrumentu przez jedną stronę transakcji i jego sprzedaż przez drugą stronę, rodzi dla obu stron obowiązek zawarcia umówionej transakcji, której przedmiotem jest instrument bazowy, na warunkach i w terminie wynikających z parametrów instrumentu pochodnego. Maksymalna strata w strap jest równa sumie premii zapłaconych za opcje i zostanie poniesiona przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania posiadanych opcji. Otwarcie pozycji w instrumencie niesymetrycznym dla jednej ze stron transakcji rodzi obowiązek, a dla drugiej daje prawo do zawarcia ustalonej transakcji, której przedmiotem jest instrument bazowy , na warunkach i w terminie wynikających z parametrów instrumentu pochodnego. Łatwo zauważyć, że dla dwóch wartości kursu rozliczeniowego, tj. Tworzeniem nowych instrumentów finansowych i strategii zawierania transakcji z ich zastosowaniem zajmuje się dziedzina finansów nazywana inżynierią finansową.

Załóżmy, że premia płacona za każdą opcję kupna wynosi 80, a za opcję sprzedaży punktów.

Strategie pochodne handlowe

Na wykresie poniżej widać jak zmienia się zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego. Ze wzoru na zysk strategii strap wynika, że przy kursach rozliczeniowych mniejszych niż punktów i wyższych niż punktów inwestor osiągnie zysk, natomiast dla kursów leżących między tymi wartościami rozważana strategia strap przyniesie stratę.

Strategie pochodne handlowe

Maksymalna strata w wysokości punktów zostanie zanotowana przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania posiadanych opcji. Prezentowane informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i jako takie nie posiadają wartości handlowej, tym samym nie mogą być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Strategie pochodne handlowe

Copyright © - FoxTrade. Rynek instrumentów pochodnych powstał w odpowiedzi na potrzeby uczestników rynków finansowych zabezpieczenia się przed ryzykiem.

Strategie pochodne handlowe

Obok transakcji zabezpieczających ang. Dzięki zjawisku dźwigni finansowej wykorzystanie instrumentów pochodnych pozwala osiągnąć duży zysk, przy znacznie mniejszym zaangażowaniu środków własnych, niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.

Strategie pochodne handlowe

Tworzeniem nowych instrumentów finansowych i strategii zawierania transakcji z ich zastosowaniem zajmuje się dziedzina finansów nazywana inżynierią finansową. Transakcje pochodne mogą być zawierane albo na zorganizowanych platformach obrotu np.

Pochodna funkcji złożonej