Przejdź do treści

Strategia promocji. W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia: I. Rodzaje kanałów dystrybucji i wyniki je wyznaczające. Typy strategii.

Omawia zasady marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym i strategie marketingowe realizowane przez te firmy na współczesnych rynkach.

Strategia promocji

Pełny opis: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i uzupełniających go ćwiczeń. W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia: I. Struktury handlu 1. Handel w gospodarce narodowej. Funkcje handlu.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Rola handlu w tworzeniu dochodu narodowego. Handel a rynek i konsumpcja. Kanały dystrybucji w handlu.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Rodzaje kanałów dystrybucji i wyniki je wyznaczające. Zasady kształtowania przebiegów towarowych. Znaczenie kanałów dystrybucji w strategii marketingowej.

Omawia zasady marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym i strategie marketingowe realizowane przez te firmy na współczesnych rynkach. Pełny opis: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i uzupełniających go ćwiczeń. W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia: I. Struktury handlu 1. Handel w gospodarce narodowej.

Logistyka w obrocie towarowym. Definicja logistyki.

Znaczenie, zasady i metody działań logistycznych. Koszty Opcja binarna ITU APA Sih i metody ich minimalizacji. Zastosowania logistyki w handlu.

Z kolei do promocji konsumenckiej należą: obniżki cen, bezpłatne próbki, prezenty rzeczowe. Propaganda gospodarcza i "rozgłos" polegają na komunikowaniu się przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Struktury instytucjonalne handlu. Kryteria wyznaczające struktury instytucjonalne w handlu.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Czynniki kształtujące zmiany instytucjonalne. Tendencje zmian. Struktury handlu detalicznego i hurtowego. Formy handlu.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Formy handlu detalicznego. Formy handlu hurtowego. Konkurencja w handlu. Definicje, rodzaje, zakres i konsekwencje. Strategie w handlu 7.

Polityka handlowa. Definicja, zakres, instrumenty. Rodzaje polityki handlowej a zachowania firm handlowych. Merchandising jako forma strategii działań handlu. Definicja, Strategie handlowe handlowe instytucjonalne. Konstrukcja merchandisingu mix. Istota procesów strategicznych w handlu.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Planowanie strategiczne w handlu. Procesy i metody planowania.

Struktury i strategie w handlu

Badanie otoczenia handlu. Czynniki kształtujące strategie handlowe. Strategia segmentacji konsumentów. Finanse w handlu.

Strategie i struktury w handlu

Analiza i kontrola kosztów. Ustalanie cen i ich strategie. Polityka i kształtowanie marż. Źródła finansowania. Planowanie zysków.

Strategia kształtowania jakości towaru i asortymentu. Rola handlu w kształtowaniu jakości i asortymentu. Znaczenie marki w handlu.

Polityka zapasów.

Оказалось, что среди холмов обитало много небольших животных; некоторые жили сами по себе, а некоторые - примитивными сообществами, во многих чертах напоминавшими человеческую цивилизацию.

Zarządzanie zapasami. Typy strategii.

  1. System handlu akski.
  2. Marketing handlowy i merchandising - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
  3. Zatrzymaj handlowiec les opcji binai
  4. Еще не войдя в туннель, он уже двигался быстрее бегущего человека.
  5. Он очень надеялся, что Олвин этот урок усвоит.

Strategia promocji. Znaczenie i rodzaje promocji.

Czynnik ludzki personel w promocji handlu. Znaczenie visual merchandisingu. Lokalizacja handlu. Czynniki wyznaczające lokalizację. Lokalizacja a polityka handlu. Literatura: H. Pilarczyk, M.

Sławińska, H. Literatura uzupełniająca: U. Kałążna - Drewińska, B. Otto, Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódźka, Łódź ; Ekonomika handlu wewnętrznego, praca zbiorowa pod red. Sławińska, E. Realizacja tak zakreślonego celu wymaga zapoznania się Strategie handlowe handlowe instytucjonalne podstawowymi prawami i strukturą organizacyjną handlu.

Marketing handlowy i merchandising

Przewiduje się szerokie omówienie funkcji handlu, zakresu jego działania i roli w kanałach dystrybucji. Koniecznym jest także omówienie jego powiązań z logistyką oraz uwarunkowań polityki handlowej w wymiarze makroekonomicznym. Druga część zajęć poświęcona jest modelowym ujęciom determinant i konstrukcji różnego typu strategii w handlu, w tym asortymentowej, cenowej, lokalizacyjnej, konkurencji itp.

Strategie handlowe handlowe instytucjonalne

Metody i kryteria oceniania: Ćwiczenia: projekt, ocena zadań wykonanych w trakcie zajęć Praktyki zawodowe: Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.