Przejdź do treści

Do osiągnięcia założonych celów zarządzający, Rafał Matulewicz, wykorzystuje różne klasy aktywów. Jednak zarządzający Noble Fund Macro Total Return FIZ wykorzystują co prawda przesłanki płynące z analizy sytuacji makroekonomicznej, ale szczególny nacisk kładą na wykorzystanie narzędzi analizy technicznej. Zważywszy jednak na nasze oczekiwania odnośnie podpisania porozumienia handlowego oraz sygnały o przynajmniej stabilizacji koniunktury w globalnej gospodarce, skłaniają nas one do bardziej ostrożniejszego podejścia odnośnie duration funduszy dłużnych. Krajowe instytucje tworzą coraz więcej funduszy, których celem jest zarabianie na różnych klasach aktywów niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. W przypadku jednak kolejnego ruchu rentowności w górę zapewne ponownie będziemy odbudowywać długą pozycję, zwłaszcza w obligacjach letnich.

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro Przyszle transakcje dla strategii handlowych VWAP

W listopadzie nadal mieliśmy grę pod wstępne porozumienie handlowe USA i Chin. Jednocześnie nie było sygnałów negujących możliwą stabilizację w przemyśle po miesiącach recesjipod co rynki grały już dłuższy czas. Globalny indeks PMI po raz pierwszy od miesięcy wyszedł powyżej 50 pkt.

Na  początku  grudnia  zaczęły  jednak  spływać  sprzeczne sygnały na temat pierwszej fazy porozumienia handlowego.

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro Strategie handlowe opcji binarnych

Lokalny rynek nadal odstawał od trendów globalnych. W listopadzie WIG stracił 0.

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro System handlu zanieczyszczeniami

Rynek obligacji Rynek obligacji nadal nie jest w stanie obrać jednego kierunku, utrzymując trend boczny widoczny w ostatnich miesiącach. Co prawda początek listopada przeniósł istotne zwyżki rentowności, jednak równie szybko zostały one zniwelowane.

Krajowe instytucje tworzą coraz więcej funduszy, których celem jest zarabianie na różnych klasach aktywów niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego.

Tradycyjnie już największym motorem ruchów były doniesienia w sprawie porozumienia handlowego USA-Chiny, jednak wydaje się również, że inwestorzy mają problemy z jednoznaczną interpretacją napływających danych makroekonomicznych. Część z nich może bowiem wskazywać na zakończenie utrzymującego się w ostatnich kwartałach spowolnienia gospodarczego.

Polska krzywa rentowności w ciągu ostatniego miesiąca lekko się wystromiła, a nasze dziesięciolatki zakończyły listopad z rentownością równą 2.

Z kolei rynek amerykański oraz niemiecki utrzymują się blisko środka przedziału poziomów widzianych w ostatnich miesiącach. Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie!

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro Opcje binarne dla roznicy

Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Polski rynek nadal nie przekonuje i ma swoje ryzyka.

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro Warianty binarne IQ, aby sie zarejestrowac

Ciągle bowiem dane makroekonomiczne nie są na tyle przekonujące, żeby inwestorzy całkowicie odeszli od wyceny kolejnych obniżek stóp procentowych w USA. Zważywszy jednak na nasze oczekiwania odnośnie podpisania porozumienia handlowego oraz sygnały o przynajmniej stabilizacji koniunktury w globalnej gospodarce, skłaniają nas one do bardziej ostrożniejszego podejścia odnośnie duration funduszy dłużnych. W przypadku jednak Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro ruchu rentowności w górę zapewne ponownie będziemy odbudowywać długą pozycję, zwłaszcza w obligacjach letnich.

Strategie handlowe funduszy ubezpieczenia ryzyka makro Najlepszy sposob na udzialy i opcje rynku

Podobają nam się również krótkoterminowe polskie obligacje denominowane w dolarze.