Przejdź do treści

Niechętnie podchodzą natomiast do poszerzania regulacji WTO na inne obszary niezwiązane ściśle z handlem, takie jak ochrona środowiska czy prawa pracownicze. Unia dała już temu wyraz w strategii wobec Indii przyjętej w grudniu r. Na spotkaniu polski rząd będzie reprezentował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego

Na jej forum, od r. Została ona nazwana Rundą Rozwoju, ze względu na duży nacisk położony na poprawę sytuacji państw najbiedniejszych. Jednak negocjacje toczące się w ramach Rundy z Doha nie nadążają za dynamicznymi zmianami zachodzącymi w systemie gospodarki i handlu globalnego, co przekłada się na trwający już od ponad dekady impas negocjacyjny na forum WTO.

Szans na jego przełamanie upatruje się w Konferencjach Ministerialnych państw członkowskich WTO, które zbierają się co dwa lata.

Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego

Nadzieje takie pokładano też w XI KM, która odbyła się w grudniu r. Jednak fiasko uzgodnień XI Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego, a właściwie ich braku, utwierdziło w przekonaniu o kryzysie na forum wielostronnym.

Nasuwa to pytanie o dalsze losy Organizacji pełniącej rolę nadrzędnego forum negocjacyjnego w handlu światowym, zwłaszcza w kontekście proliferacji RTAs, co również przyczynia się do osłabiania jej pozycji.

Pojawia się zatem dylemat dotyczący roli, jaką WTO odgrywa i odgrywać będzie w przyszłości, Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego w kontekście wniesionego przez WTO wkładu w rozwój gospodarki światowej i walki z protekcjonizmem, co w obliczu bieżącej sytuacji w handlu globalnym m.

Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego

Under its aegis, the multilateral trade-negotiation round has been in progress since its commencement at the Ministerial Conference in the Qatari city of Doha, in This round is referred to as the Development Round owing to the great emphasis put on the improvement of the situation of the poorest countries.

However, the ongoing Doha Round negotiations cannot keep abreast of dynamic changes occurring in the economic system and global trade, which translates into the WTO negotiation impasse lasting over a decade. The Ministerial Conferences of WTO member states, held every two years, are seen as a chance for breaking the deadlock.

Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego

Such hope was also entertained in the case of the XI MC, which took place in Buenos Aires, inparticularly since four years earlier all WTO members managed to sign the fi rst trade facilitation agreement, which is expected to bring tangible benefi ts to participants of the multilateral system as well as confi rm meeting expectations of the international community with regard to the effectiveness of implementation of the process of world trade liberalization.

However, due to the arrangements failure or, rather, lack thereof, XI MC reaffi rmed the general conviction of the crisis of multilateral talks.

Przyszlosc wielostronnego systemu handlowego

This raises the question of the future of the organization and its role as the overarching negotiation forum for the world trade, particularly in the context of proliferation of RTAs, which also undermines its position.