Przejdź do treści

Aby uzyskać aktualną listę typów danych zbieranych w celu uzyskania wymaganych danych diagnostycznych i opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz wymagania dotyczące systemu Windows poziom podstawowy zdarzenia i pola diagnostyczne oraz system Windows 10 — opcjonalne pełne poziomy dane diagnostyczne. W obszarze Dostosowane środowisko wybierz odpowiednie ustawienie. Zastępuje ona możliwość aktualizacji sterowników poprzez menedżera urządzeń. Jeśli włączysz opcję Ulepsz pisanie odręczne i wpisywanie, firma Microsoft będzie gromadzić próbki treści wpisywanych z klawiatury lub odręcznie w celu doskonalenia funkcji, takich jak rozpoznawanie pisma ręcznego, automatyczne uzupełnianie, przewidywanie następnego wyrazu i korekta pisowni, i będziemy używać tych danych w postaci zagregowanej w celu doskonalenia funkcji pisania odręcznego i wpisywania tekstu z klawiatury dla wszystkich użytkowników. Windows 10 jest w trakcie aktualizowania urządzeń w celu uwzględnienia tej nowej kategoryzacji. Dodatkowe dane zbierane w przypadku wybrania wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych służą do jeszcze głębszych usprawnień systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług: Informacje o aktywności w aplikacji pomagają nam określać priorytety testów zgodności aplikacji oraz wprowadzać ulepszenia aplikacji i funkcji, które są najczęściej używane.

Finaly M System Trade

Privacy Windows 10 Więcej Mniej Dzięki diagnostyce i opiniom firma Microsoft może uzyskiwać informacje dotyczące rzeczywistego stanu rzeczy od Ciebie i Twojego urządzenia z systemem Windows Gdy używasz systemu Windows, zbieramy informacje diagnostyczne, i aby mieć pewność, że znamy Twoje zdanie, udostępniliśmy Ci również kilka sposobów przesyłania nam swojej opinii — w dowolnej chwili lub w określonych sytuacjach, na przykład gdy system Windows 10 zadaje pytanie dotyczące korzystania z określonych funkcji.

Uwaga: Firma Microsoft zwiększa przejrzystość przez kategoryzowanie danych, które gromadzimy jako wymagane lub opcjonalne. Windows 10 jest w trakcie aktualizowania urządzeń w celu uwzględnienia tej nowej Opcjonalne zmiany.

  • Kalkulator opon » Przelicznik rozmiaru opon » Oponeo
  • Aktualizacje opcjonalne z poprawkami dla Windows 10 20H1 i 20H2 (KB)

Wskutek tego przejścia Podstawowe dane diagnostyczne zostaną przeklasyfikowane na wymagane dane diagnostyczne, a Pełne dane diagnostyczne zostaną przeklasyfikowane na opcjonalne dane diagnostyczne. Jakie dane są zbierane i dlaczego Firma Microsoft używa danych diagnostycznych w celu dbania o bezpieczeństwo i aktualność systemu Windows, rozwiązywania problemów oraz usprawniania produktów, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.

Jakie dane są zbierane i dlaczego

Niezależnie od tego, czy wybrano wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, urządzenie będzie równie bezpieczne i będzie działać normalnie. Dane te są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane razem z jednym lub większą liczbą unikatowych identyfikatorów, które umożliwiają nam rozpoznanie konkretnego użytkownika na konkretnym urządzeniu i zrozumienie problemów serwisowych z urządzeniem oraz wzorców użytkowania.

Strategia jako przyszle mozliwosci

Wymagane dane diagnostyczne to informacje o urządzeniu, jego ustawieniach i możliwościach oraz o tym, czy działa poprawnie. Jest to minimalny poziom danych diagnostycznych potrzebny do zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia. Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące urządzenia użytkownika oraz jego ustawień, możliwości i kondycji urządzenia.

Strategie handlowe sieci neuronalnych

Opcjonalne dane diagnostyczne obejmują również informacje na temat przeglądanych witryn internetowych, działań dotyczących urządzeń czasami nazywanych użyciem i udoskonalone raportowanie błędów. Opcjonalne dane diagnostyczne mogą również obejmować stan pamięci urządzenia w momencie awarii systemu lub aplikacji informacje te mogą losowo zawierać fragmenty plików używane w momencie wystąpienia problemu.

Minimalna komisja komercyjna

Wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane w przypadku wybrania opcji wysłania opcjonalnych danych diagnostycznych. Wprawdzie urządzenie będzie tak samo bezpieczne i będzie działało normalnie w przypadku wysyłania tylko Wymaganych danych diagnostycznych, jednak dodatkowe informacje, które zbieramy w przypadku wybrania wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych, ułatwiają nam identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie produktów, na czym korzystają wszyscy klienci systemu Windows.

Windows opcjonalne aktualizacje zostaną wstrzymane przez koronawirusa

Oznacza to, że niektóre dane opisane powyżej mogą nie być gromadzone z urządzenia, nawet jeśli wybrano wysyłanie danych diagnostycznych typu Opcjonalne. Firma Microsoft minimalizuje ilość opcjonalnych danych diagnostycznych zbieranych ze wszystkich urządzeń, zbierając niektóre dane Opcjonalne zmiany z niewielkiego procentu urządzeń próbki. Uruchamiając przeglądarkę danych diagnostycznychmożesz zobaczyć ikonę wskazującą, czy urządzenie jest częścią próbki, a także czy dane są zbierane z urządzenia.

Określone elementy danych gromadzonych w ramach diagnostyki systemu Windows mogą ulegać zmianie, aby zapewnić firmie Microsoft elastyczność zbierania danych potrzebnych do opisanych celów.

Windows 10 2004 i 20H2 z poprawkami w aktualizacji KB5000842

Na przykład aby zapewnić rozwiązanie najnowszych problemów z wydajnością, które wpływają na komfort korzystania z komputera, lub zaktualizować urządzenie z systemem Windows 10, które dopiero weszło na rynek, firma Microsoft może być zmuszona do zbierania elementów danych, które wcześniej nie były zbierane. Aby uzyskać aktualną listę typów danych zbieranych w celu uzyskania wymaganych danych diagnostycznych i opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz wymagania dotyczące systemu Windows poziom podstawowy zdarzenia Opcjonalne zmiany pola diagnostyczne oraz system Windows 10 — opcjonalne pełne poziomy dane diagnostyczne.

Sygnaly handlowe MetaTrader 4

Danych diagnostycznych wymaganych używamy w celu dbania o aktualność urządzeń z systemem Windows. Firma Microsoft używa następujących danych: Podstawowe informacje o błędach pomagające ustalić, czy występujące problemy z urządzeniem można rozwiązać w procesie aktualizacji. Informacje o urządzeniu oraz jego ustawieniach i możliwościach, w tym lista aplikacji i sterowników zainstalowanych na urządzeniu, potrzebne do ustalenia, czy urządzenie jest zgodne z następną wersją systemu operacyjnego lub aplikacji i gotowe do aktualizacji.

Informacje o rejestrowaniu pochodzące z samego procesu aktualizacji, które pozwalają zrozumieć, jak przebiegają poszczególne etapy aktualizacji urządzenia — pobieranie, procesy przedinstalacyjny i poinstalacyjny, ponowne uruchomienie po instalacji i konfiguracja.

Dane dotyczące wyników aktualizacji na wszystkich urządzeniach z systemem Windows umożliwiające ocenę skuteczności wdrożenia aktualizacji i poznanie właściwości urządzenia takich jak sprzęt, urządzenia zewnętrzne, ustawienia Opcjonalne zmiany aplikacjektóre są związane z powodzeniem lub niepowodzeniem aktualizacji.

Dane o tym, na których urządzeniach wystąpiły błędy uaktualniania i dlaczego, potrzebne do ustalenia, czy to samo uaktualnienie ma być oferowane ponownie. Obu typów danych diagnostycznych wymagane i opcjonalne używamy do rozwiązywania problemów, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług.

Marcowy raport AdDuplex: 20H2 już prawie na co trzecim PC z Windows 10

Po wybraniu podzespołu w Menadżerze Urządzeń można było - klikając na nim prawym przyciskiem myszki - dokonać automatycznej aktualizacji sterownika. Jest to nadal możliwe, jednak nie trzeba już wchodzić do Menadżera - na liście opcjonalnych aktualizacji pojawią się dostępne sterowniki.

Spojna codzienna strategia handlowa niestabilna

Co ważne - wszystkie dostępne będą zaakceptowane przez Microsoft. Jeśli ktoś lubi chodzić na skróty, może wywołać stronę opcjonalnych aktualizacji naciskając równocześnie klawisze Windows i R, a następnie wpisując polecenie: ms-settings:windowsupdate-optionalupdates Czy będzie wygodniej i sprawniej - to się okaże.

Zmiany

Najważniejsze, aby aktualizacje od samego Microsoftu nie psuły działania systemu, jak to obecnie często się zdarza. Jak czytamy w oświadczeniu firmy Satyii Nadelli, ze względu na panującą na świecie sytuację, zespół programistów zajmujących się aktualizacjami Windowsa chce w pełni skupić się na najważniejszych zadaniach, dotyczących zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.

Dlatego od maja tego roku do odwołania Windows 10 nie otrzyma żadnych opcjonalnych uaktualnień, znanych jako aktualizacje C i Opcjonalne zmiany. Mowa o łatkach, które pojawiają się zwykle w trzecim i czwartym tygodniu danego miesiąca i domyślnie nie są instalowane automatycznie.