Przejdź do treści

Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij polecenie Uruchom ponownie. W razie potrzeby ostrość wizjera można dalej regulować przy pomocy opcjonalnych soczewek korekcyjnych 0 Inne akcesoria. Jest to pomocne dla używania komputera na zewnątrz. Często użytkownik może zmienić ustawienia, które wpływają na system operacyjny.

Pozwala automatycznie równoważyć wydajność i zużycie energii.

Czy można zamówić produkt którego nie ma na stronie lub jest niedostępny?

Oszczędzanie energii Pozwala zaoszczędzić energię przez zmniejszenie wydajności. Wysoka wydajność Pozwala zwiększyć wydajność i szybkość działania systemu. Wybór planu zasilania Aby wybrać plan zasilania, wykonaj następujące czynności: W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania wybierz żądany plan zasilania.

Zmienianie powiadomień i ustawień Wiadomości

Uwaga: W niektórych komputerach zdefiniowano niestandardowe plany. Są one także wyświetlane w tym oknie. Modyfikacja planu zasilania Specyficzne ustawienia wszystkich planów zasilania mogą zostać zmodyfikowane. Aby zmodyfikować ustawienia planu zasilania, wykonaj następujące czynności: W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.

Aby zmienić inne ustawienia zasilania, kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Rozwiń każde z ustawień, które chcesz zmienić, a następnie wybierz odpowiednie wartości.

Korzystanie z rozpoznawania głosu w systemie Windows 10

Tworzenie własnego Niedostepne w opcjach na czas zasilania Możesz utworzyć własny plan zasilania, opierając się na wymaganej od komputera wydajności. Aby na przykład korzystać z komputera w celu oglądania filmów, możesz utworzyć plan zasilania o wysokiej wydajności i nazwać go Filmy, a następnie wybrać ten plan w razie potrzeby.

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby utworzyć własny plan zasilania.

Jeśli problem utrzymuje się, wyłącz aparat.

W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania. W lewym okienku Niedostepne w opcjach na czas polecenie Utwórz plan zasilania.

Steam - Level 0 i blokada rynku

Nowy plan zostanie wyświetlony w oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania. Wyłączanie komputera W tej części opisano trzy różne procedury wyłączania komputera.

Wyłączanie komputera Użyj tej opcji, aby wyłączyć komputer w normalnych warunkach. Normalne wyłączenie powoduje zamknięcie otwartych programów, wylogowanie z komputera i jego wyłączenie. Ta metoda zamykania pozwala na szybkie uruchomienie komputera przy następnym logowaniu. Aby wykonać normalne wyłączenie, wykonaj następujące czynności: W lewym dolnym rogu kliknij ikonę Windows prawym przyciskiem myszy.

Komputery stacjonarne HP - Zarządzanie opcjami zasilania (Windows 10)

Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Zamknij. Opcji tej należy użyć po zainstalowaniu oprogramowania wymagającego ponownego uruchomienia np.

Niedostepne w opcjach na czas Transakcje opcji Que Son LOS

Aby ponownie uruchomić komputer, wykonaj następujące czynności: W lewym dolnym rogu kliknij ikonę Windows prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Uruchom ponownie.

Niedostepne w opcjach na czas Najlepszy wskaznik wyboru binarnego

Aby wyświetlić ekran z opcjami rozwiązywania problemów, w tym przywracania, odzyskiwania i ponownego uruchamiania, wykonaj następujące czynności: Uwaga: Na ekranie Wybierz opcję wyświetlane są również opcje powrotu do systemu Windows 10 lub zamknięcia komputera. W lewym dolnym rogu kliknij ikonę Windows prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Przytrzymaj klawisz Shift, aż zostanie wyświetlony ekran Wybierz opcję. Korzystanie z trybu uśpienia Domyślnie po wybraniu opcji uśpienia system Windows przechodzi w tryb uśpienia. Powoduje to zapisanie w pamięci bieżącej sesji i przełączenie komputera w stan niskiego poboru energii. Wszelkie otwarte programy lub dokumenty pozostają otwarte, co umożliwia szybkie wznowienie pracy po powrocie do komputera. Wybieranie opcji Uśpij z poleceń zamykania W lewym dolnym rogu kliknij ikonę Windows prawym przyciskiem myszy.

Wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się, a następnie kliknij Uśpij.

Niedostepne w opcjach na czas Kriptovalutos jako inwestycja

Aby zmienić ustawienia uśpienia, kliknij strzałkę obok Przełącz komputer w tryb uśpienia i wybierz nowe ustawienie czasu. Dodawanie lub usuwanie opcji Uśpij lub Hibernuj Domyślnie dostępne są różne opcje zamykania.

Jeśli nie możesz zmienić godziny lub strefy czasowej na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Można dodać lub usunąć niektóre opcje zamykania stosownie do potrzeb. Aby dodać lub usunąć opcje Uśpij lub Hibernuj z opcji zamykania, wykonaj czynności w tej części.

Aby dodać lub usunąć opcję zamykania, wykonaj następujące czynności: W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania. Kliknij Wybierz działanie przycisku zasilania. Wybrane opcje są wyświetlane w opcjach wyłączania komputera.

Aby dostosować czas, który musi upłynąć przed przejściem komputera w tryb hibernacji, wykonaj następujące czynności: W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.

Synchronizacja subwoofera Umożliwia dostosowanie przesunięcia w czasie dźwięku Subwoofera.

W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. W polu rozwijalnym Ustawienie minuty ustaw czas braku aktywności komputera w minutach, po którym ma przejść w tryb hibernacji. Komputer Niedostepne w opcjach na czas w stan hibernacji po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności. Włączanie trybu pozornego uśpienia podczas udostępniania plików multimedialnych Tryb pozornego uśpienia sprawia, że komputer dalej wykonuje zadania, takie jak nagrywanie programów telewizyjnych czy udostępnianie wideo i muzyki, nawet kiedy użytkownik oddali się od niego.

Niedostepne w opcjach na czas Zamowienie handlowe Wprowadz system

Cechy charakterystyczne trybu pozornego uśpienia: Komputer kontynuuje wykonywanie takich zadań, jak nagrywanie programów telewizyjnych według harmonogramu oraz przesyłanie plików wideo i muzycznych do zdalnej lokalizacji.