Przejdź do treści

W praktyce model Blacka-Scholesa musi być często mocno przerabiany i dostosowywany do konkretnej sytuacji, a ceny instrumentu finansowego nawet nie da się wyrazić jawnym wzorem. Ma różne dobre własności, ale nie istnieje postać jawna ceny amerykańskiej opcji sprzedaży. Prawa strona jest nieujemna, więc stąd Biorąc wartość oczekiwaną obu stron otrzymujemy Zamiast niego stosowane są bardziej rozbudowane i dokładniejsze modele wyceny opcji oraz odpowiednio dobrane metody numeryczne. Dwumianowy model wyceny opcji Jednym z elementarnych — ale w praktyce zbyt niedokładnych — modeli wyceny opcji jest tzw.

Real option valuation methods — Black Scholes models Języki publikacji Abstrakty PL Zastosowanie metod wyceny opcji rzeczowych w procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa daje możliwość uwzględnienia elastyczności, możliwości adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków.

Modele opcji

W opcjach rzeczowych oczekiwana stopa zwrotu m z projektu jest stopą uwzględniającą ryzyko projektu. Odpowiada stopie zwrotu w modelu CAPM. Przez analogię do stopy zwrotu z akcji oczekiwana stopa zwrotu z projektu.

Modele opcji

Stopa dywidendy d w przypadku opcji rzeczowych może być interpretowana, np. Model Blacka-Scholesa określa wartość europejskich opcji kupna wystawionych na akcje, które nie przynoszą dywidend.

Modele opcji

Miarą zmienności ceny akcji w modelu Blacka-Scholesa jest IB Wybor Merchant. standardowe stopy zwrotu z akcji w skali jednego roku. Model Blacka-Scholesa zakłada, że zmienność jest stała w czasie.

Modele opcji

W rzeczywistości jednak zmienność nie jest stała w czasie. W artykule zwrócono uwagę, że wariancja cen akcji spółek notowanych na WGPW zmienia się w czasie, dlatego wyceniając opcje należy brać pod uwagę dane z krótkich okresów czasu, np.

Proszę o ofertę!

The risk is taken into consideration at an expected rate of return in real option — an expected return rate is related to CAPM model. Dividend rate in real option valuation could be interpreted as the cost of delay in project starting an income that is refused in exchange of the possibility Modele opcji rejecting a given option.

The Black—Scholes model describes the pricing of European call option for share without dividend payment. A Modele opcji deviation of yearly return rate of stocks is a risk measure in Black—Scholes model.

It is assumed that the variability of stocks is constant during the year. Actually, the variability is Modele opcji with time.

Modele opcji

So, in the paper, it is shown that the variability of stocks at WSE is changing with time and for this reason a short term variability should be taken into account in real option valuation process, i.

Other models based on the Black—Scholes one that refuse its basic assumptions are also presented. Słowa kluczowe.

Modele opcji