Przejdź do treści

Opcje na akcje można podzielić na dwa podstawowe typy: opcje kupna ang. W praktyce inwestorzy nie handlują oddzielnie wartością wewnętrzną czy wartością czasu. Opcje ATM zachowują się podobnie, dlatego samo odniesienie do ceny kursu ma znaczenie klasyfikacyjne.

Cena rynkowa aktywa bazowego Wzrost ceny aktywa bazowego powoduje wzrost ceny opcji kupna. Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem ceny aktywa bazowego wzrasta wartość wewnętrzna opcji kupna.

Premia opcyjna Wystawca opcji musi zostać wynagrodzony za to, że sprzedaje komuś prawo do wykonania opcji.

W przypadku opcji sprzedaży wzrost ceny aktywa bazowego skutkuje spadkiem jej ceny. Przyczyną jest spadek wartości wewnętrznej opcji, jaki ma miejsce w takiej sytuacji.

W dniu wygaśnięcia obie strony kontraktu są rozliczane finansowo, czyli nie muszą "dostarczać" indeksu czy też akcji. Izba Rozliczeniowa ustala ostateczną cenę rozliczeniową i uznaje lub obciąża rachunki inwestorów odpowiednimi kwotami.

Cena wykonania opcji Opcje, które dają prawo kupna aktywa bazowego po wyższej cenie są mniej atrakcyjne od opcji, dających możliwość zakupu tego aktywa po cenie niższej. Stąd, im wyższa cena wykonania opcji kupna, tym niższa jej cena rynkowa. Wzrost ceny wykonania powoduje spadek wartości wewnętrznej opcji kupna. W przypadku opcji sprzedaży relacja jest odwrotna — im wyższa cena wykonania tym opcja jest więcej warta.

Przykład 1

Opcje, które dają prawo sprzedaży aktywa bazowego po wyższej cenie są Czy mozesz zarobic pieniadze strategie gornicze kryptograficzne atrakcyjne niż opcje, dające możliwość sprzedaży tego aktywa po cenie niższej.

Wzrost ceny wykonania powoduje wzrost wartości wewnętrznej opcji. Zmienność cen aktywa bazowego Wzrost zmienności cen aktywa bazowego powoduje wzrost ceny opcji kupna i opcji sprzedaży.

Przyczyną jest zwiększenie się prawdopodobieństwa, że w dniu wykonania cena aktywa bazowego będzie: - wysoka, co spowoduje podwyższenie wartości opcji kupna, - niska, co spowoduje podwyższenie wartości opcji sprzedaży.

Czynniki mające wpływ na cenę opcji

Okres do wygaśnięcia opcji Wraz ze zbliżaniem się do dnia wygaśnięcia opcji zmniejsza się wartość czasowa opcji, co skutkuje zbliżaniem się jej ceny do wartości wewnętrznej. Minimalna cena akcji opcji to obydwu rodzajów opcji.

Minimalna cena akcji opcji

Przyczyną jest spadek prawdopodobieństwa, że na opcji będzie można osiągnąć zysk spekulacyjny przed jej wygaśnięciem lub zwiększeniem się jej wartości wewnętrznej.

Wykres 5. Wartość wewnętrzna opcji w zależności od upływu czasu Krzywe odzwierciedlające ceny opcji zbliżają się do linii prostych odzwierciedlających wartość wewnętrzną opcji.

3. Opcje: ryzyka

W dniu wygaśnięcia cena opcji jest równa wartości wewnętrznej. Wykres 6. Krzywe odzwierciedlające ceny opcji w zależności od upływu czasu Stopa procentowa wolna od ryzyka Wraz ze wzrostem stopy procentowej wzrasta cena opcji kupna, natomiast spada cena opcji sprzedaży.

Minimalna cena akcji opcji

Wynika to z faktu, że wzrost stopy procentowej powoduje obniżenie wartości obecnej ceny wykonania. Wpływ ceny wykonania na cenę opcji został opisany wyżej.

Wypłata dywidendy pomniejsza cenę akcji, które są aktywem bazowym. Wpływ zmiany ceny akcji na cenę opcji został opisany powyżej. Dalej: Parytet i Wycena opcji - Model Black'a -Scholes'a Partytet Pomiędzy cenami opcji zachodzi zależność, która jest określana mianem parytetu opcji kupna i sprzedaży call-put-parity.

Minimalna cena akcji opcji

Dla europejskiej opcji na akcje ma on następującą postać: 2 przy założeniu kapitalizacji ciągłej odsetek wzór powyższy przyjmuje postać: 3 c — wartość opcji kupna call p — wartość opcji sprzedaży put X — cena wykonania opcji R — stopa procentowa wolna od ryzyka T — okres do wygaśnięcia opcji liczony w ułamku roku W normalnych warunkach rynkowych zachowana jest równowaga pomiędzy Minimalna cena akcji opcji i prawą stroną równania 2 lub 3.

Jednak w przypadku nieefektywności rynku lewa strona może być większa od prawej lub odwrotnie.

Budowa opcji

Oznacza to, że jedna z opcji jest przeszacowana lub niedoszacowana. Jest to okazja dla przeprowadzenia zyskownego arbitrażuczyli transakcji bez ryzyka. Są to jednak operacje skomplikowane i dla profesjonalistów.

  • Машина снова набирала скорость, и, хотя движение по-прежнему почти не ощущалось, стены туннеля уже отбрасывались назад с быстротой, о порядке которой он не мог и догадываться.
  • System handlowy Crisma.
  • Wskaznik wyodrebniania zespolow Bollinger
  • Twój przyjaciel na ciężkie (beztrendowe) czasy | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  • А затем она взорвалась -- казалось, что где-то за краем света тьму рванула молния.
  • Jak ograniczyc transakcje opcji zapasow
  • Wzbogacac o mozliwosci handlowe

Model Minimalna cena akcji opcji nazwany został modelem Blacka-Scholesa. Założenia dla tego modelu są następujące: - stopy zwrotu z akcji zmieniają się zgodnie z rozkładem logarytmiczno-normalnym, - oczekiwana stopa zwrotu z akcji oraz zmienność ceny akcji są stałe, - nie istnieją koszty transakcyjne oraz podatki, - akcje są doskonale podzielne, - od akcji stanowiących aktywa bazowe dla danej opcji w okresie jej ważności nie są wypłacane dywidendy- nie ma możliwości zawierania transakcji arbitrażowych pozbawionych ryzyka, - transakcje na akcjach odbywają się w sposób ciągły, - istnieje możliwość zaciągania i udzielania pożyczek według stopy procentowej wolnej od ryzyka, - wolna od ryzyka stopa procentowa jest stała.

Wzór na cenę opcji call ma następującą postać: 4 gdzie:.

Jakość nigdy nie jest przypadkiem! Wycena opcji na akcje Opcja na akcje jest kontraktem dającym jej właścicielowi nabywcy, zajmującemu długą pozycję opcyjną prawo kupna od wystawcy sprzedawcy, zajmującego krótką pozycję opcyjną lub sprzedania mu ustalonej liczby akcji danego rodzaju, w określonym czasie i po uzgodnionej cenie. Wiąże się to z wypłatą przez wystawcę opcji. Wycena opcji na akcje dokonywana jest na podstawie odpowiednich obliczeń: dodatniej różnicy rynkowej ceny akcji i ceny umownej dla opcji dających właścicielowi prawo kupnadodatniej różnicy ceny umownej i rynkowej ceny akcji dla opcji dających właścicielowi prawo sprzedaży. Rozliczenie pieniężne jest jedyną formą rozliczenia opcji na akcje stosowaną na warszawskiej GPW.