Przejdź do treści

Zaawansowani inwestorzy nie ograniczają się jednak jedynie do zajmowania długiej lub krótkiej pozycji, a realizują strategie opcyjne, które stanowią kombinację różnych pozycji w opcjach na określony walor bazowy. Jeżeli importer dobrze przewidzi kierunek zmian i złoty mocno osłabi się względem zabezpieczanej waluty np. In-the-money, out-of-the-money, at-the-money — co to oznacza? Tak więc, pomimo tego, że kurs akcji stoi w miejscu, wartość opcji po pierwszym dniu spadnie do 1.

Menu nawigacyjne

Innym kryterium rozróżniania opcji jest możliwość jej przedterminowego wykonania. Jeżeli taka możliwość istnieje, to opcję nazywamy amerykańską, jeżeli nie to europejską.

Opcję wystawia się na konkretny instrument bazowy.

Kurs dla opcji

Najczęściej takimi instrumentami są: akcje, indeksy rynkowe, stopy procentowe, rzadziej obligacje, czy inne instrumenty pochodne. Niepodważalną zaletą opcji jest fakt, iż strata nabywcy, w odróżnieniu od posiadacza długiej pozycji na kontraktach, jest z góry znana i ograniczona do zapłaconej premii, zaś zysk, przynajmniej teoretycznie, może być nieograniczony.

Większym ryzykiem obarczona jest sprzedaż wystawianie opcji, ponieważ wystawca co prawda początkowo uzyskuje premię wypłacaną przez nabywcę, ale jego zobowiązanie może rosnąc praktycznie w nieskończoność.

Czym właściwie jest programowanie?

Opcje pozwalają na zarabianie w tzw. Cechą tą wyraźnie różnią się od innych tradycyjnych instrumentów finansowych.

Kurs dla opcji

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kurs dla opcji

Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Podczas kryzysu finansowego w roku liczne polskie przedsiębiorstwa popadły w trudności finansowe na skutek nieudanej inwestycji w opcje walutowe.

Na co liczy importer

Przedsiębiorstwo stawało się nabywcą opcji typu Put i jednocześnie wystawcą opcji typu Call. Opcja Call, w większości wypadków, opiewała na 2 razy większą pozycję niż opcja Put [1].

Silne osłabienie złotego spowodowało, że inwestorzy ponieśli straty, co w niektórych przypadkach doprowadziło ich do upadłości m.