Przejdź do treści

Inwestycje w moce petrochemiczne w produktach specjalistycznych i recyklingu. Spółka z powodzeniem wdrożyła wielkoskalowy system inteligentnego opomiarowania dla Energa Operator.

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie 7 proc. W nadchodzących latach, rynek kapitałowy ma być wsparciem w finansowaniu budowy nowej infrastruktury w Polsce, co będzie wymagało kilkuset miliardów złotych nakładów. GPW będzie także wspólnie z giełdami regionu stawiać czoła zmianom w europejskim otoczeniu prawno-regulacyjnym m.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst — rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych.

Strategia rozwoju

Od lutego r. Od 9 listopada r. Największa liczba dotychczas zrealizowanych przez Atende projektów dotyczy tzw.

Realizacja celów strategicznych w latach Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach Głównym celem strategicznym pozostaje utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój produktów własnych Grupy Atende.

Planowany jest dalszy rozwój sprzedaży do branży finansowej, a także do innych branż, w tym logistyki. Spółka przymierza się także do promocji rozwiązania na rynkach zagranicznych. Jest to narzędzie do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej oraz technicznej dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o dedykowane czujnikiw zależności od wybranego modelu usługi uzupełnione o wiedzę ekspertów i inżynierów Atende oraz reakcję na alerty pojawiające się w systemie monitoringu.

Ograniczony wybor interaktywnych brokerow

Dzięki systemowi Smart Monitoring jesteśmy w stanie przewidywać możliwe awarie u klientów, a dzięki spisanym procedurom reakcji opartymi o bibliotekę ITIL możemy na nie proaktywnie reagować.

Usługa skierowana jest do klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności tych mających w niektórych obszarach ograniczone własne zasoby IT i klientów, u których działy IT koncentrują się głównie na wsparciu procesów biznesowych w swoich organizacjach i poszukują kompetentnego i stabilnego partnera, który zapewni im bezpieczeństwo ciągłości działania posiadanej infrastruktury. Usługę Smart Monitoring uzupełniamy ofertą usług zarządzanych ang.

Managed Services.

System handlu FS30.

W swej podstawowej wersji Smart Monitoring jest dobrym punktem wyjścia dla bardziej zaawansowanych projektów usługowych. Cyberbezpieczeństwo Atende Z sukcesem rozwijamy i planujemy dalszy rozwój integracji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa — od technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci m. Jednym z kluczowych sektorów pod względem dalszego rozwoju w tym obszarze jest sektor energetyki m.

Ofertę rozbudowujemy także dla sektora telekomunikacji, finansów oraz dla sektora publicznego.

Strategia błękitnego oceanu Strategia rozwoju jest to procespodczas którego przedsiębiorstwo koncentruje się na realizacji głównych założeń firmy, czyli przetrwania, rozwoju, przezwyciężenia konkurencji oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Strategia rozwoju obejmuje wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. Model strategii rozwoju firmy W celu sformułowania prawidłowego modelu strategii rozwoju firmy, należy zawrzeć w nim informacje o: Typie strategii, czyli modelu strategii, na jaki zdecydowało się przedsiębiorstwo; Rynku zbytu i klientach docelowych. Oferowanych przez firmę korzyściach, jakie doświadcza klient. Wykorzystaniu zasobów i potencjału przedsiębiorstwa, wyborze kierunków inwestowania, likwidacji nieopłacalnych projektów.

Obszary działania strategicznego w spółkach z Grupy System telewizji internetowej redGalaxy Atende Software Atende Software planuje utrzymać pozycję lidera polskiego rynku w zakresie dostawcy technologii dla telewizji internetowych, w szczególności Glowne mozliwosci strategii Spolki nadawców, operatorów mobilnych i operatorów sieci kablowych, w oparciu o swój autorski produkt: redGalaxy. Spółka planuje rozwój sprzedaży za granicą mając na koncie pierwszy, duży projekt referencyjny zrealizowany dla amerykańskiej spółki All Media Baltics pokrywającej swoimi aktywami Litwę, Łotwę i Estonię.

Usługi są świadczone w trybie abonamentowym. Rozwiązania dla inteligentnej energetyki Atende Software Inteligentne Sieci ang. Smart Grid to sieci elektroenergetyczne nowej generacji, łączące klasyczne sieci dystrybucyjne z technologiami teleinformatycznymi. Stanowią nieuchronną przyszłość globalnej energetyki ponieważ prąd z inteligentnych sieci może być tańszy i bardziej ekologiczny, a one same — znacznie efektywniej zarządzane.

Spółka z powodzeniem wdrożyła wielkoskalowy system inteligentnego opomiarowania dla Energa Operator. Wdrożony system o nazwie redGrid to kompleksowa platforma umożliwiająca zdalny odczyt i parametryzację urządzeń pomiarowych, realizację procesów biznesowych dystrybutorów sieci energetycznej oraz zapewniająca kompleksową obsługę danych pomiarowych i biznesowych.

Glowa systemu handlowego LSE

W oczekiwaniu na wzrost zamówień na oprogramowanie dla inteligentnych sieci w Polsce, Atende Software rozwija autorską platformę informatyczną besmart. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach zrealizowanego przez Atende Software projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest realizacja przyjętej strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu wartości Spółki dla jej akcjonariuszy poprzez realizację rentownych projektów biznesowych w różnych obszarach aktywności Spółki. W zakresie głównych grup interesariuszy Spółka stawia sobie poniższe cele: Klienci: Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez realizację potrzeb i oczekiwań jej Klientów. Priorytetem Spółki jest współtworzenie sukcesu Klientów, zdobycie ich zaufania i budowanie długoterminowych relacji. Inwestorzy: Dążeniem firmy jest ciągły wzrost jej wartości dla Inwestorów, przy zachowaniu zasad poszanowania ich praw oraz zapewnieniu im dostępności do najważniejszych informacji dotyczących Spółki.

Internet of Things, IoT. W spółka udostępniła oprogramowanie w modelu open-source na portalu GitHub. W najbliższych latach planowany jest rozwój współpracy z firmą Apator w ramach produkcji nowej generacji liczników energii elektrycznej wpisujących się w koncepcję budowy sieci LTE na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej.

Realizacja celów strategii będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji.

Aktualności

Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. Środki te zostaną przeznaczone m. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami.

Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będziemy organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Rozwój Grupy przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych. Strategia to również stabilne fundamenty finansowe prowadzonej działalności. Wiąże się to zazwyczaj z ekspansją geograficzną, bądź skierowaniem sprzedaży do innych segmentów rynku.

Cele i strategia firmy

Strategia rozwoju rynku jest zazwyczaj stosowana przez firmy małe. Strategia wiążę się z wysokimi kosztami wkroczenia na rynekjednocześnie stwarza możliwość szybkiego wzrostu sprzedaży. Strategia rozwoju produktu — polega na wprowadzeniu nowych produktów lub zastosowanie innowacji w produktach już istniejących. Pociąga za sobą dość duże koszty finansowe dla pokrycia prac badawczo-rozwojowych, które umożliwią wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, aby zachęcić do zakupów stałych klientów.