Przejdź do treści

Początkowo ponosi więc on stratę na takim zagraniu. Spread byka z użyciem opcji kupna, gdzie:. Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć ten temat i zapoznać Czytelników z takimi użytecznymi kombinacjami handlu opcjami, jak strategie spread. W zależności od stosunku do ryzyka możemy wybierać między trzema wariantami tej strategii: 1 najbardziej agresywnym, gdy w początkowej fazie obie opcje są out-of-the-money, 2 umiarkowanym, gdy jedna jest in-, druga zaś out-of-the-money, 3 konserwatywnym, gdy w chwili rozpoczęcia strategii oba instrumenty są in-the-money. Można go skonstruować zarówno za pomocą opcji kupna, jak i opcji sprzedaży, jednakże w tym drugim przypadku potencjalna maksymalna strata jest nieco większa, maksymalny zysk zaś — mniejszy.

Но как.

Warianty scottrade.

как же вы здесь очутились. -- задал вопрос предводитель.

Opcja binarna w Singapurze