Przejdź do treści

Pluta-Olearnik M. Garbarski L. Recenzje Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst przez formularz. Oskara Langego we Wrocławiu pod red.

Najlepsze systemy zarzadzania zamowieniami handlowymi Opinie i oceny 0 W okresie ostatnich dwóch dekad na krajowym rynku usług bankowych rola strategii dystrybucji w ramach strategii marketingowej banku znacząco wzrosła.

Było to szczególnie widoczne w obszarze bankowości detalicznej. Rola strategii dystrybucji ewoluowała od prostego umożliwienia klientowi zakupu produktu bankowego, poprzez stworzenie możliwości wyboru jednego z kanałów dystrybucji do zawarcia transakcji, aż do stania się synoni­mem komfortu obsługi, poprzez zaoferowanie klientowi możliwości kontaktu z bankiem w dogodnym dla niego miejscu i czasie.

W wyniku tych zmian stra­tegia dystrybucji stała się ważnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej przez banki krajowe. Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej przeprowadził gruntowną analizę źródeł Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej.

Opisując przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych podkreślono rolę nowoczesnej technologii informatycznej Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Pow­stanie nowoczesnych kanałów dystrybucji doprowadziło do ukształtowania się strategii wielokanałowej dystrybucji, która stanowi obecnie najbardziej zaawansowany model dystrybucji detalicznych produktów bankowych.

W oparciu o badania empiryczne oraz studia literaturowe wykazano, że strategia dystrybucji umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, nie jest to jednak przewaga o charakterze trwałym. Powszechna dostępność rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia bo­wiem łatwe kopiowanie nowych rozwiązań dystrybucyjnych przez konkurentów.

Jednak skuteczne wdrożenie strategii wielokanałowej dystrybucji po­zytywnie oddziałuje na wyniki finansowe banku.

W pracy omówiono stan i kierunki rozwoju systemów dystrybucji produktów bankowych w Polsce. Dokonano także porównania rozwoju strategii wielo­kanałowej dystrybucji detalicznych produktów bankowych na rynku krajowym, z doświadczeniami innych krajów.

Książka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych bankowością, zarządzaniem i marketingiem oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Może być także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych. Wprowadzenie 7 Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 11 1.

Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej Kanadyjskie opcje akcji podatkowej

Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej w segmencie detalicznych usług bankowych 11 1. Konkurencja w sektorze bankowym i jej specyfika 11 1. Przewaga konkurencyjna, jej rodzaje oraz sposób analizy 15 1. Czynniki osiągania przewagi konkurencyjnej w obszarze bankowości detalicznej w świetle badań 16 1.

Analiza potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej w kontekście ich trwałości 23 1. Znaczenie jakości w osiąganiu długotrwałej przewagi nad konkurencją 23 1.

Rola wizerunku i marki banku w budowie trwałej przewagi konkurencyjnej 29 1. Możliwość wykorzystania zaawansowanej technologii w obszarze dystrybucji jako źródła trwałej przewagi konkurencyjnej 35 1. Pozostałe źródła budowy Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej konkurencyjnej 39 Rozdział 2 Kształtowanie się strategii wielokanałowej dystrybucji detalicznych usług bankowych 43 2.

Przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych 43 2.

Recenzje Opinie i oceny 0 W okresie ostatnich dwóch dekad na krajowym rynku usług bankowych rola strategii dystrybucji w ramach strategii marketingowej banku znacząco wzrosła. Było to szczególnie widoczne w obszarze bankowości detalicznej. Rola strategii dystrybucji ewoluowała od prostego umożliwienia klientowi zakupu produktu bankowego, poprzez stworzenie możliwości wyboru jednego z kanałów dystrybucji do zawarcia transakcji, aż do stania się synoni­mem komfortu obsługi, poprzez zaoferowanie klientowi możliwości kontaktu z bankiem w dogodnym dla niego miejscu i czasie.

Pojęcie i cele strategii dystrybucji 43 2. Przyczyny zmian w strategiach dystrybucji produktów bankowych 50 2. Rola nowoczesnej technologii w rozwoju kanałów dystrybucji 55 2.

Strategia wielokanałowej dystrybucji jako najbardziej zaawansowany model dystrybucji detalicznych produktów bankowych 63 2. Istota strategii wielokanałowej dystrybucji oraz jej zalety i wady 63 2. Strategia wielokanałowej dystrybucji a inne strategie dystrybucji detalicznych usług bankowych 69 Rozdział 3 Wielokanałowa dystrybucja usług bankowych a wyniki finansowe banku i jego pozycja konkurencyjna 77 3.

Wielokanałowa dystrybucja usług bankowych a wyniki finansowe banku 77 3. Sposoby oddziaływania strategii wielokanałowej dystrybucji na wynik finansowy banku 77 3.

Marketing usług bankowych – Encyklopedia Zarządzania

Oddziaływanie strategii wielokanałowej dystrybucji na przychody i koszty w świetle wyników badań 84 3. Strategia wielokanałowej dystrybucji jako czynnik przewagi konkurencyjnej 88 3.

Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej Jak obliczyc rozcienczenie z opcji akcji

Ewolucja poglądów dotyczących roli dystrybucji w budowie przewagi konkurencyjnej 88 3. Warunki osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w wyniku wdrożenia strategii wielokanałowej dystrybucji 91 3.

Ocena trwałości przewagi konkurencyjnej osiągniętej dzięki wdrożeniu dystrybucji wielokanałowej 96 Rozdział 4 Stan i kierunki rozwoju strategii dystrybucji produktów bankowych w Polsce 4.

Proces kształtowania się systemów dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce 4. Zmiany ilościowe w stacjonarnej sieci sprzedaży 4. Zmiany jakościowe w sieci placówek własnych banków 4.

Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej 5 System handlu PIP

Rozwój sieci placówek franczyzowych 4. Wykorzystanie pośredników w procesie sprzedaży produktów bankowych 4.

Zgłoszenie zostało wysłane

Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji 4. Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej ilościowe w zakresie elektronicznych kanałów sprzedaży 4. Zmiany ilościowe w okresie do roku 4. Zmiany ilościowe w okresie po roku 4.

Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej Opcja Trade Yahoo Finance

Zmiany jakościowe w obszarze nowoczesnych kanałów dystrybucji Rozdział 5 Rozwój strategii wielokanałowej dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce a doświadczenia innych krajów 5. Kształtowanie się strategii wielokanałowej dystrybucji w Polsce 5. Analiza etapów rozwoju systemu dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej. Wdrożenie strategii wielokanałowej dystrybucji przez wybrane banki działające w Polsce Strategia mozliwosci dystrybucji kredytowej.

Rozwój strategii dystrybucji detalicznych produktów bankowych w wybranych regionach Europy i świata 5. Tendencje w zakresie Handel techniczny w bitquoins poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznych produktów bankowych 5. Doświadczenia wybranych banków we wdrażaniu strategii wielokanałowej dystrybucji Zakończenie Spis rysunków Spis tabel Abratt R.

Amoore L. Ansell T. Babich B. Balmer J. Bank J. Bankowość elektroniczna, Praca zbiorowa pod redakcją A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa Barczak G. Barney J. Bielecki J. Black N. Brown-Humes Ch. Canals J. Capiga M. Dylematy metodologiczne i praktyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.

Na czym polega koncepcja 4P? Trzecia część Marketing Mix: Dystrybucja 📦🤓

Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice Chakrapani Ch. Chlebicki W. Chwirot-Zakrzewska P. Cichy J. III: Bankowość, red. Szewczyk, Wyd. AE, Kraków Clemons E. Chłodnicki M. Curry B. Czuba M. Devlin J. Devlin I. Dęmbowski M. Dziuba D. IT w banku. W: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu pod red. Gospodarowicza, Wrocławnr Durkin M. Easingwood C. Echikson W. Ennew Ch. Ennew, T. Watkins, M.

Ennew C. Faulkner D. Filipek J.